DEKALOG – 2. dzień Misji Świętych

20 marca 2023

Patronem dnia dzisiejszego jest  św. Józef. Jest czczony jako patron Kościoła. W tym roku hasłem duszpasterskim jest „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Próbujemy pochylać się nad przymiotami Kościoła. W katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy KKK 866 Kościół jest “jeden”: ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno Ciało, jest ożywiany przez jednego Ducha ze względu na jedną nadzieję (Por. Ef 4, 3-5). u której kresu zostaną przezwyciężone wszystkie podziały.

Chrystus sam mówi „Oby byli jedno”, mając świadomość, że rozbicie jedności Kościoła jest tragedią. Widzimy w historii Kościoła nieraz to pęknięcie. Chcemy na Misjach uczyć się, budować jedność. Przede wszystkim przez DEKALOG – fundament naszej wiary. Nie możemy do niego podejść tylko jako do prawa, bez wiary. Człowiek może przyjąć kamienne tablice, które nie są łatwe. Jan Paweł II w swojej pielgrzymce do Polski w 1991 r.pod koniec swojej homilii w Płocku powiedział: wydaje mi się, że te katechezy związane z Dekalogiem są może najlepszą przysługą, jaką pielgrzymujący papież mógł oddać swoim rodakom w czasie tej pielgrzymki.

Czy było łatwo Janowi Pawłowi II w 1991 roku podjąć temat Dekalogu? Wcale nie. Oczekiwano od papieża, żeby mówił o demokracji, problemach społecznych, integracji europejskiej, a papież zawstydził wszystkich – pokazał Dekalog. Kiedy później pisał książkę „Przekroczyć próg nadziei”, to wspomniał to, jak w ojczyźnie głosił o Dekalogu.

DEKALOG to fundament 10 Słów. Dziś w duchu jedności Dekalog nas jednoczy. Dekalog daje życie, daje wolność. Przykazania pozwalają być wolnym. Bóg daje Dekalog na Górze Synaj po wyjściu Izraelitów z niewoli. Otrzymują  10 Słów jako wolny naród. Przykazania nie są kodeksem prawnym, ale mówią nam o moralności. Nie mówią o karze za nieprzestrzeganie tego czy innego przykazania. Mówią nam o naszej winie, mogą rodzić w nas poczucie wstydu, a to, co odróżnia ludzi od zwierząt to poczucie wstydu. Dekalog uczy nas moralności. Dekalog skierowany jest do wszystkich, ale bardzo indywidualnie. Ty…nie zabijaj…Ty… nie cudzołóż, Ty …nie mów fałszywych świadectw. Dekalog na pierwszym miejscu dotyczy mnie. Bóg zwraca się do MNIE.

Dekalog jest skonstruowany jak budowla. Dzisiejszy człowiek chciałby wybiórczo traktować Dekalog, np. przestrzegam IV przykazania – modlę się za moich zmarłych rodziców, ale jednocześnie plotkuję i mówię źle o innych. To jest wybiórcze traktowanie Dekalogu. Nie jest łatwo zachowywać Dekalog, ale dzięki niemu tworzymy jedność, chcemy głosić go w naszych sercach. Niech Dekalog będzie drogowskazem dla nas na piękną naszą codzienność.

JUTRO, 21.03. 2023  MISJE ŚWIĘTE:

Dzień modlitwy i pamięci za zmarłych

7.30 – Różaniec w intencji Misji

8.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

17.30 – Różaniec w intencji Misji

18.00 – Msza Św. z kazaniem misyjnym

Po wieczornej Mszy – nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz parafialny. Zakończenie na cmentarzu: wspólna modlitwa za zmarłych, błogosławieństwo.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI