STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

________________

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
OBOWIĄZUJĄCE W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP
W RADLINIE – BIERTUŁTOWACH

Jednym z kluczowych zadań Parafii Wniebowzięcia NMP w Radlinie – Biertułtowach jest przyjęcie nie tylko ustawowej, lecz przede wszystkim moralnej odpowiedzialności za ochronę
i promowanie dobra wszystkich dzieci, które związane są z duszpasterstwem parafii oraz podjęcie zobowiązania do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić im bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym dzieci są szanowane i doceniane. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Wszyscy pracujący z dziećmi
i młodzieżą na terenie parafii jesteśmy zobowiązani do uczenia się rozpoznawania tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia oraz bezzwłocznego podejmowania działań w przypadku podejrzeń lub ujawnienia okoliczności, które mogą wskazywać, że dziecku zagraża lub dzieje się krzywda.