SAKRAMENT
BIERZMOWANIA

________________

INFORMACJE POTRZEBNE DO PRZYJĘCIA BIERZMOWANIA

________________

Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie przyjmuje zasadniczo młodzież III klas gimnazjum po odpowiednim przygotowaniu. Sakrament ten jest udzielany przez biskupa podczas Mszy, zazwyczaj w maju lub czerwcu. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania –  Msza Św. młodzieżowa (pierwszy piątek g.19.00) oraz spotkania w grupach wg wyznaczonych terminów.

Bierzmowanie DOROSŁYCH

Osoby, które nie przyjęły tego sakramentu w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do księdza proboszcza w celu ustalenia sposobu przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w katedrze katowickiej, gdzie sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku.