WSPÓLNOTA PISMO PARAFIALNE

________________

AKTUALNE I ARCHIWALNE WYDANIA PISMA

________________

WSPÓLNOTA

Pismo parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biertułtowach. Ukazuje się od 1990 roku.
Zespołem redakcyjnym kieruje Redaktor Naczelny – Pani Małgorzata Mokrosz.

Kontakt z redakcją „Wspólnoty”: wspolnotanmp@gmail.com