WSPÓLNOTA PISMO PARAFIALNE

________________

WSPÓLNOTA
PISMO PARAFIALNE

________________

AKTUALNE I ARCHIWALNE WYDANIA PISMA

________________

WSPÓLNOTA

Pismo parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biertułtowach. Ukazuje się od 1990 roku.
Zespołem redakcyjnym kieruje Redaktor Naczelny – Pani Małgorzata Mokrosz.

Kontakt z redakcją „Wspólnoty”: wspolnotanmp@gmail.com

WYDANIE 2016

Wybierz miesiąc:

STYCZEŃ 2016
LUTY 2016
MARZEC 2016
KWIECIEŃ 2016
MAJ 2016
CZERWIEC 2016
LIPIEC/SIERPIEŃ 2016
WRZESIEŃ 2016
PAŹDZIERNIK 2016
LISTOPAD 2016
GRUDZIEŃ 2016

WYDANIE 2015

Wybierz miesiąc:

STYCZEŃ 2015
LUTY 2015
MARZEC 2015
KWIECIEŃ 2015
MAJ 2015
CZERWIEC 2015
LIPIEC I SIERPIEŃ 2015
WYDANIE ODPUSTOWE 2015
WRZESIEŃ 2015
PAŹDZIERNIK 2015
LISTOPAD 2015
GRUDZIEŃ 2015