SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

________________

SAKRAMENT PIERWSZEJ
KOMUNII ŚWIĘTEJ

________________

INFORMACJE O I KOMUNII ŚWIĘTEJ

________________

INFORMACJE

Pierwszą Komunię przyjmują od roku 2016/2017 (uczniowie rozpoczynający w tym roku szkolnym naukę w klasie I) w klasie III po odpowiednim przygotowaniu.

Terminy Mszy pierwszokomunijnych znane są we wrześniu danego roku szkolnego. Zasadniczo w pierwszą niedzielę maja odbywa się Wczesna Komunia, w drugą niedzielę do Pierwszej Komunii przystępują dzieci z SSP 2 w Biertułtowach, a w trzecią – SP 4 na Obszarach i SP 1 Marcel.