30.09.2019 – 13.10.2019
_______________________________________________

 

PONIEDZIAŁEK

11.11.19

Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

 

6.30

 Za + Józefa Siudy – ofiara od działkowców „Hortensja” z ul. Wieczorka.  

9.00

konc.

 1. W intencji Ojczyzny.

 2. Za poległych w obronie Ojczyzny. 

18.00

konc.

 1. Za + Gerarda Dragon w I rocznicę śmierci.

 2. Za +  Janinę Oleś – ofiara od koleżanek z kręgu emerytek.

 3. Za +  Hildegardę Grzybek – ofiara od koleżanek z kręgu emerytek.

 

 

WTOREK

12.11.19

 Wspomnienie św. Jozafata, bpa i męcz.

6.30

  Za + Józefa Siudy – ofiara od działkowców „Hortensja” z ul. Wieczorka.

8.00 konc.

 1. Za ++ Waleskę i Franciszka Peterek, ++ rodziców z obu stron.  

 2. Za + Annę Żabka – orfiara od sąsiadów z ul. Rymera i przyległych.

18.00 konc.

 1. Za ++ Augustynę i Franciszka Łaciok, syna Henryka

 2. Za + Elżbietę Stelmańską w rocznicę ziemskich urodzin.

 3. Za + Reinholda Miler – ofiara od sąsiadów z ul. Makuszyńskiego.

 

 

ŚRODA

13.11.19

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka

i Krystyna, pierwszych męcz. Polski

 

6.30

konc.

 1. Za + Teresę Geriszewską w II rocznicę śmierci, męża Stanisława.

 2. Za ++ rodziców Teresy Geriszewskiej i męża Stanisława.

8.00

konc.

 1. Za + Agnieszkę Mika w XXIV rocznicę śmierci.

 2. Za + Wiktorię Pekrul – od rodziców z dziećmi.

17.00

  Nabożeństwo do MB Fatimskiej.

18.00

konc.

 1. Do MB Fatimskiej, dziękczynna, w pewnej intencji.

 2. Do MB Fatimskiej w intencji  pracowników NZOZ „WIOMED” w Radlinie.         

 3. Do Miłosiernego Serca Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi za tych, którzy utracili wiarę i przez grzech i  nałogi odeszli od  Boga i Kościoła.

 

 

 

 CZWARTEK

14.11.19

6.30

 O kanonizację  bł. Edmunda Bojanowskiego i ,za Jego przyczyną, o rozwój duchowy i liczebny Zgromadzenia SS.  Służebniczek NMP oraz Stowarzyszenia Rodziny błogosławionego E. Bojanowskiego.

8.00

konc.

 1. Za + Ryszarda Mazurek w XXXV rocznicę śmierci.

 2. Za + Łucję Czyż w rocznicę ziemskich urodzin.

17.00

  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

18.00

konc.

 1. Za + Jerzego Wójcik, ++ rodziców, teściów Hildegardę i Karola Wolnik.

 2. Za + Gerarda Gardyan w V rocznicę śmierci, rodziców Marię i Karola, teściów Elżbietę i Konrada Korus.

 3. Za + Izydora Golz, żonę Ksawerę.

 

 

 

 PIĄTEK

15.11.19

 

6.30

 Za + Renatę Wiosna –of. od Agaty Żywińskiej.   

8.00

1. Za + Janinę Lisicki, męża Józefa, synów Mariana i Janusza.

 2. Za ++ Gertrudę i Alojzego Pośpiech.

18.00

konc.

 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Ernesta Skupień, Antoniego Jakieła, Joannę Kaziszyn, Marię Krupa, Wiktorię Pekrul, Michała Pawełek.

 2. Za + Mirosławę Gaca – ofiara od koleżanek i kolegów z pracy.

 3. Za +  Kornelię Pietreczko – ofiara od sąsiadów z ul. Nałkowskiej i przyległych.             

 

SOBOTA

16.11.19

 

6.30

 Dziękczynna z okazji 30 urodzin Michała Sobik.

8.00

konc.

 1. Za + Olgę Drągowską w rocznicę ziemskich urodzin.

 2. Za + Salomeę Matuszek w IV rocznicę śmierci, męża Franciszka.

18.00  konc.

 1. Za ++ Jana i Zofię Rduch, + Urszulę Rduch, Pawła i Krystynę Olbrych.

 2. Za ++ Elżbietę i Antoniego Pyszny, syna Waldemara, Adama Wiosna, rodziców, siostrę Jadwigę.

 3. Za + Stefanię Krzyżak, męża Czesława.

 

 

 

 

XXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA

17.11.19

 

 

6.30

 W intencji Parafian.

8.00

 Za zmarłych dziadków o dar życia wiecznego.

9.30

 Za + Barbarę Skaba w rocznicę ziemskich urodzin, + ojca Eryka Miemiec.    

11.00

 Za roczne dzieci.

12.15

 W intencji Ireny i Jana Sobik z okazji 50 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie

 i błogosławieństwo Boże.

13.30

konc.

 1. Msza św. z liturgią sakramentu Chrztu św.

 2. Dziękczynna z okazji 50 urodzin Dariusza Nowosielskiego.

 3. Dziękczynna z okazji 60 rocznicy ślubu Ingeborgi i Jana Strzebniok.

18.00

 Za + Barbarę Adamczyk w I rocznicę śmierci.

 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

18.11.19

Wspomnienie                  bł. Karoliny Kózkówny, dz., i męcz.

6.30

konc.

 1. Za + Jana Kolończyka – ofiara od siostry Aliny z mężem.

 2. Za + Andrzeja Paszka – ofiara od Edyty i Wojciecha Żółtych.

8.00

 Za + Gerarda Skorupa i babcię Annę.

18.00

konc.

 1. Za + Krystiana Pawlas w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Józefa Warzecha w rocznicę śmierci.

 3. Za + Ignacego Dudkowskiego w rocznicę śmierci. 

 

 

WTOREK

19.11.19

 

6.30

 Za + Wiktorię Pekrul – ofiara od dziadków Doroty i Mariana, prababci i siostry Bożeny.

8.00  

 Za + Jerzego Brachmańskiego w IX rocznicę śmierci.

18.00 konc.

 1. W intencji zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

 2. Za ++ Elżbietę i Henryka  Dziwoki, ++ rodziców z obu stron.

 3. Za ++ Mariana i Cecylię Sorichta.

 

ŚRODA

20.11.19

Wspomnienie            św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

6.30

 Za + Andrzeja Paszek – ofiara od rodziny Urbańskich.

8.00

konc.

 1. Za + Irenę Gientkowską w I rocznicę śmierci, + męża Mariana.

 2. Za + Jana Kolończyka – ofiara od sąsiadów z ul. Korfantego, blok 37.

18.00

konc.

 1. Za + Mieczysława Maj w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Marię Adamczyk w XXV rocznicę śmierci.

 3. Za + Stanisława Brzoza w rocznicę śmierci.

 

 

 CZWARTEK

21.11.19

Wspomnienie Ofiarowania NMP

 

6.30

 Za + Wiolettę Chłodek – ofiara od mamy Wiesławy.

8.00

 Za + Teresę Tomiczek – ofiary od znajomych z Bieszczad.

17.00

  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

18.00

konc.

 1. Za ++ Martę i Karola Staniczek, + Anielę Jureczko.

 2. Za + Łucję Okręt w II rocznicę śmierci, + męża Józefa,++ Helenę i Konrada Mańka, córkę Renatę.

 3. Za ++ Otylię i Feliksa Pomykoł, + Franciszka Swoboda, + Wandę Sznajder.

 

 

PIĄTEK

22.11.19

Wspomnienie                 św. Cecylii,

dz. i męcz.

6.30

konc.

 1. Za + Jolantę Groborz, + ojca Władysława, + Krystiana Pawlas.

 2. Za + Wiolettę Chłodek – ofiara od rodziny Kaletów.

8.00

 konc.

 1. Za + Stanisława Nawrat, ++ rodziców Annę i Jana Nawrat, + rodzeństwo.

 2. Za ++ Elżbietę i Konstantego Ryszka, + córkę Hildegardę, ++ rodziców, + zięcia Wincentego.

18.00

konc.

 1. Ku czci św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, w intencji członków chórów „Słowacki” i „Echo” oraz za ich rodziny.

 2. W intencji organistów i ich rodzin.

 

 

SOBOTA

23.11.19

 

6.30 konc.

 1. Za + Andrzeja Paszek – ofiara od chrześnicy Anety z rodziną.

 2. Za ++ Jana, Annę, Cecylię Galus, + Jerzego Michalskiego.

8.00

 Za + Ewę Kiełkowską w VII rocznicę śmierci, ++ rodziców Edeltraudę i Józefa  Kiełkowskich. 

18.00  konc.

 1. Za + Zygmunta Wojtala w IV rocznicę śmierci.

 2. Za ++ Alicję i Ryszarda Kolorz, ++ rodziców z obu stron.

 3. Za + Andrzeja Slósarczyk, ++ rodziców Ferdynanda i Marię.

 

 

XXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA

24.11.19

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

6.30

 W intencji Parafian.

8.00

 Za + Marię Stabla w XV rocznicę śmierci, + męża Leona, synów Janusza i Antoniego, ++ rodziców z obu stron.

9.30

 Za duszę + Teresy Tomiczek – ofiara od siostrzenic Anny, Marioli i Mirki z rodzinami.

11.00

 Ku czci św. Tarsycjusza w intencji Zespołu Służby Liturgicznej.

12.15

 W intencji Haliny i Henryka Wilk z okazji 50 lat małżeństwa, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00

 Za + Francesco Duharty Joa  w VII rocznicę śmierci.