15.06.2019 – 28.06.2019
_______________________________________________

PONIEDZIAŁEK

15.07.19

Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK

8.00

  Za + Józefa Krakowczyk w rocznicę śmierci, + żonę Franciszkę.

12.00

 Ślub:  Aneta Przybyła – Bartłomiej Mądry.

18.00

 Za + Henrykę Tkocz w I rocznicę śmierci.

WTOREK

16.07.19

Wspomnienie NMP              z Góry Karmel

8.00

 Za + Czesława Zarzeckiego, ++ rodziców i teściów, +rodzeństwo, + szwagra Jana.

18.00 konc.

 1. Za + Jerzego Durczok, ++ brata Jana, jego córkę Adriannę, ++rodziców i teściów, ++ rodzeństwo z obu stron. 

 2. Za + Weronikę Ucherek w rocznicę śmierci.

 

ŚRODA

17.07.19

 

8.00

 Za ++ Annę i Józefa Węgrzyk, ++ rodziców z obu stron.  

18.00

konc.

 1. Za + Ritę Faber, ++ rodziców i rodzeństwo.

 2. Za + Reinholda Adamczyk w rocznicę ziemskich urodzin.

CZWARTEK

18.07.19

8.00

 Za + + Annę i Józefa Wycisk, ++ rodziców z obu stron.

17.00

 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

18.00

konc.

 1. Za + Urszulę Kuźnik w V rocznicę śmierci, Wandę i Ryszarda Podleśny, teściów Wandę i Gerarda Kuźnik.

 2. Za + Agnieszkę Magiera w III rocznicę śmierci. 

 

PIĄTEK

19.07.19

8.00

 Za + Helenę Reynoudt, zmarłych z pokrewieństwa. 

18.00 konc.

 1. Za +  Jana Gapskiego w III rocznicę śmierci.

 2. Za + + Stanisława i Hildegardę Skupień, córkę Teresę Pająk, synową Grażynę.

 

SOBOTA

20.07.19

8.00

 Za + Annę Szmit w rocznicę ziemskich urodzin.

18.00 konc.

 1. Za + Rudolfa Mrozek w III rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, + zięcia Wojciecha Pyszny.

 2. Za ++ Tomasza Sauer w rocznicę urodzin, ojca Lucjana.

XVI NIEDZIELA

ZWYKŁA

21.07.19

6.30

 W intencji Parafian.

8.00

 Za + Wiesława Bednorz, ++ rodziców i teściów Agatę i Stanisława  Musiolik.  

9.30

 Za + Jadwigę Bień.

11.00

 Za roczne dzieci.

12.15

 Msza św. z liturgią sakramentu Chrztu św.

17.30

 Nieszpory niedzielne.

18.00

 Za + Urszulę Klon, ++ rodziców Erykę i Konrada Kluger.

 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

22.07.19

 

8.00

  Za ++ Józefa, Annę, Ryszarda, Alicję Kolorz, ++ Gertrudę i Alojzego Pośpiech.  

18.00

konc.

 1. Za + Łucję Adamczyk, ++ rodziców.

 2. Za + Gerharda Bienia w  rocznicę śmierci.

WTOREK

23.07.19

ŚWIĘTO  ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY

8.00

  Za  + Józefa Sajur w rocznicę śmierci.

18.00 konc.

 1. Za + Łucję Szymura, + męża Tadeusza.

 2. Za + Stefanię Chrząszcz, + męża Tadeusza.

 

ŚRODA

24.07.19

Wspomnienie  św. Kingi, dziewicy

8.00

 Za + Romana Polnik, + żonę Anielę.

18.00

konc.

 1. Za + Piotra Żukiewicza w rocznicę ziemskich urodzin, ++ dziadków.

 2. Za + Gertrudę Słanina w  rocznicę śmierci, + męża Emanuela.

CZWARTEK

25.07.19

ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA

8.00 konc.

 1. Za + Krystynę Kłosok, ++ rodziców i teściów, + Czesławę Kłosok.

 2. Za ++ Martę i Kazimierza Gajzler, ++ rodziców z obu stron.

17.00

 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

18.00 konc.

 1. Za + Józefa Nowaka w 25 rocznicę śmierci.

 2. Za + Helenę Nawrat w rocznicę ziemskich urodzin.

PIĄTEK

26.07.19 Wspomnienie

świętych Joachima i Anny, rodziców NMP

8.00

konc.

 1. Ku czci św. Anny, w intencji wdów i imienniczek.

 2. Za zmarłych mężów – ofiara od wdów.

13.00 

 Ślub: Paulina Guz – Paweł Głowicki

18.00 konc.

 1. Za + Józefę Waksmundzką w I rocznicę śmierci.

 2. Za ++ Agatę Pędziałek, Annę i Mariannę Macek, ++ Otylię i Wilibalda  Pędziałek, ++ Zofię i Kazimierza Dziwosz.

SOBOTA

27.07.19

8.00

 Za + Eugeniusza Wiosna w III rocznicę śmierci.

14.00 

 Ślub: Rafał Mazur –  Magdalena Klamer.

15.00 

 Ślub: Tomasz Stolarski – Paulina Borcz.

18.00 konc.

 1. W intencji Elżbiety Walocha z okazji 50 urodzin, z podziękowaniem   za   otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla   całej rodziny.

 2. Za ++ Gildę i Jana Ziebura, ++ Tadeusza Walocha i  Herberta

Tomeckiego, ++dziadków z obu stron.

XVII NIEDZIELA

ZWYKŁA

28.07.19

6.30

 Za + Tadeusza Porwoł w rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców.

8.00

 W intencji Parafian.

9.30

 Za + Alfreda Dzierżęga w rocznicę ziemskich urodzin.  

11.00

 Za + Jana Ososińskiego  w rocznicę ziemskich urodzin. 

17.30

 NIESZPORY NIEDZIELNE.

18.00

  Za + Rutę Adamczyk w X rocznicę śmierci.