INTENCJE MSZALNE

________________

MARZEC 2021

________________

Poniedziałek, 01.03.2021

6.30     Za + Urszulę Rduch, ++ rodziców i teściów.

8.00    1. Za + Gertrudę Mańka, ++ Elżbietę i Karola Pawełek, syna Otmara, ++ Martę i Gustawa  Durczok.

 1. Za + Marylę Kałuża w XXV rocznicę śmierci.

18.00  1. Za + Jana Chrapek w V rocznicę śmierci.

 1. Za + Oswalda Trybuś, żonę Weronikę, zięcia Waldemara.
 2. Za + Martę Szczyra w rocznicę ziemskich urodzin. 

 

Wtorek, 02.03.2021

6.30    Za + Stanisława Szemplińskiego.

8.00    1. O zwycięstwo Miłosierdzia Bożego w nas i na całym świecie.

 1. Za + Waltera Kozielskiego, ojca Antoniego.

18.00  1. Za + Irenę Kopka w I rocznicę śmierci.

 1. Za + Annę Czeranowską w IV rocznicę śmierci, męża Józefa w XII rocznicę śmierci.
 2. Za + Jana Lorenc.

Środa, 03.03.2021

6.30    W intencji Dusz czyśćcowych. 

8.00    1. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Czcicieli i Ofiarodawców.

             2. O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Heleny Stępień.

18.00  1. Za + Wiesława Nosek w I rocznicę śmierci.

2. Za Wiktora Kulas w IX rocznicę śmierci oraz + Ireneusza Wojdat.

3.  Za + Romana Sokołowskiego.

Czwartek, 04.03.2021

I CZWARTEK MIESIĄCA

ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

6.30    Za + Grzegorza Nowak, ojca Mariana.

8.00    1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – od ofiarodawców.

 1. Do MB Kapłanów, o potrzebne łaski, błogosławieństwo i zdrowie dla Kapłanów posługujących w naszej parafii – od ofiarodawców.

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00  1. Za + Krystynę Rojek w rocznicę ziemskich urodzin, męża Piotra.

 1. Za + Mariana Szkatuła w XIII rocznicę śmierci, ojca Leona, Anielę i Romana Wantuch.
 2.   Za ++ Urszulę i Tadeusza Kazimierczak.

 

Piątek, 05.03.2021

I PIĄTEK MIESIĄCA

6.30    Za + Liliannę Skorupską w IV rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów. 

8.00    1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Czcicieli i Ofiarodawców

 1. Za + Krystynę Michalak w rocznicę ziemskich urodzin, z prośbą o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

17.00  DROGA KRZYŻOWA.

18.00  1. W intencji dzieci po Wczesnej Komunii Św. i za ich rodziców.

 1. Za + Dominika Rduch w rocznicę śmierci, + żonę Bronisławę, zięcia Andrzeja.
 2. Za +  Ilonę Serednicką – of. od Marysi z córkami.

Sobota 06.03.2021

I SOBOTA MIESIĄCA

6.30    Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00    1. Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie  zniewagi i grzechy całego świata.

 1. Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji Matek.
 2. Do MB Patronki Radości Macierzyńskiej o prawo do życia każdego poczętego Dziecka.

18.00  1. Za + Gerarda Smołka, żonę Irenę, ++ rodziców z obu stron.

 1. Za + Małgorzatę Mańka w XXX rocznicę śmierci, męża Maksymiliana.

Niedziela, 07.03.2021

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30     W intencji Parafian.

8.00     Za + Teresę Żybała w IV rocznicę śmierci, syna Zbigniewa.

9.30     Z okazji 55 urodzin Marka Sionek, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Przenajświętszej.

11.00    Dziękczynna z okazji 50 urodzin Dariusza Lenarczyka, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

12.15   W intencji Henriety Prużanin, z okazji 80 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze.

13.30   1. Msza św. z liturgią sakramentu Chrztu św.

2. Dziękczynna z okazji 80 urodzin Józefy Kamińskiej z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

15.00  DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI.

16.00  GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.

18.00   Za + Dorotę Rabenda w IV rocznicę śmierci.

 

 

Poniedziałek, 08.03.2021

6.30    Za +  Marię Kościółek.

8.00    1. Za + Henryka Spandel w rocznicę ziemskich urodzin.

 1. Za + Matyldę Knesz w rocznicę ziemskich urodzin.

18.00  1. Za + Irenę Trętowską w I rocznicę śmierci.

 1. 2. Za + Jerzego Sieczkowski w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Aleksandrę Tomiczny w II rocznicę śmierci.

 

Wtorek, 09.03.2021

6.30    1. Za ++ Annę i Konrada Dzierżęga

 1. Za ++ Piotra i Jadwigę Kopsztejn.

8.00    1. Dziękczynna z okazji 2 urodzin Poli.

 1. Dziękczynna z okazji 50 urodzin Mariusza.  

18.00  1. Za + Leona Hink w I rocznicę śmierci.

 1. Za + Piotra Mazur w rocznicę śmierci.

           3.Za + Stanisława Hajduczek, żonę Różę.

 

Środa, 10.03.2021

6.30   Za śp. Agnieszkę Korczyk w rocznicę ziemskich urodzin.

8.00   W intencji  Ojczyzny  

18.00 1. Za + Reginę Czołgała, +męża Roberta.

 1. Za + Benedykta Kolorz, żonę Zofię.
 2. Za + Kazimierza Szymiczek w III rocznicę śmierci.

 

Czwartek, 11.03.2021

6.30   O życie wieczne dla mamy w rocznicę urodzin.

8.00     W intencji Stefanii Sosna z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00  1. Za + Mariana Dzierżęga w VI rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów.

 1. Za + Andrzeja Patalong, + + rodziców Ernesta i Różę, Wilhelma i Annę Warzecha, syna Tadeusza.
 1. Za + Norberta Janas, – of. od córki Ilony Parada.

 

 Piątek, 12.03.202

6.30    1. Za ++ Wiktorię i Wacława Kowol, ++ rodziców Ludwika i Teklę Grzegorzyca.

 1. Za ++ Magdalenę i Zdzisława Woźnik, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

8.00    Za + Franciszka Matuszek, żonę Salomeę.

17.00  DROGA KRZYŻOWA.

18.00  1. Za + Ewę Szuster w  I rocznicę śmierci.

 1. Za + Łucjana Luber w XVIII rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Anielę i Emila Duda, + syna Grzegorza. 

Sobota 13.03.2021

6.30   O radość wieczną w Niebie dla + Wiesława Władarz – of. od teściowej.

8.00    1. Do Miłosiernego Serca Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi za tych, którzy utracili wiarę przez grzech i  nałogi odeszli od  Boga i Kościoła.

 1. O łaskę wiary, wytrwałość i zdrowie.

17.00  Nabożeństwo do MB Fatimskiej

18.00  1. Dziękczynna z okazji urodzin, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.  

 1. Dziękczynna z okazji 18 urodzin Sandry Rosiak, z prośbą o dary Ducha św. i opiekę MB Fatimskiej dla całej rodziny.

Niedziela, 14.03.2021

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

NIEDZIELA LAETARE

6.30    W intencji Parafian.

8.00    Za + Elżbietę Stelmańską w II rocznicę śmierci.

9.30    Za +Gizelę w X rocznicę śmierci, męża Pawła, rodziców z obu stron.

11.00  W intencji Agnieszki  z okazji 40 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

12.15  Za + Józefa Korus w rocznicę ziemskich urodzin.

13.30  Msza św. z udzieleniem chrztu św. Ignacemu.

15.00  DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI.

16.00  GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.

18.00   Za +Jerzego Durczok w rocznicę śmierci,  rodziców Jana i Małgorzatę, ++ rodzeństwo, ++ Jana i Marię Berger, synową Irenę,  ++  Annę i Romana Raszczyk.

 

Poniedziałek, 15.03.2021

6.30     Za + Wacławę Zdrojewską.

8.00     1. Za + Ignacego Pietrasz , ++ rodziców i teściów, + Kazimierza Kopytek.

 1. Za + Reginę Wojaczek w rocznicę ziemskich urodzin.

18.00  1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Grażynę Ficek, Andrzeja Zielińskiego, Teresę Smolorz, Rafała Semeniuk, Mariannę Makarską, Anielę Mika, Bronisława Napierała, Ewę Bukowską, Wojciecha Mandrysz, Tadeusza Zdrzałek.

 1. Za + Józefa Mazurek w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Władysława Reselskiego w I rocznicę śmierci.

Wtorek, 16.03.2021

6.30    O życie wieczne dla taty w rocznicę ziemskich urodzin.

8.00    1. Za +  Anielę Polnik w VI rocznicę śmierci, męża Romana.

 1. Za + Emila Strugała – of. od sąsiadów z ul. Solskiego 7.

18.00  1. Za ++ Katarzynę i Wilhelma Nawrat, Łucję i Maksymiliana Winkler.

 1. Za + Bernarda Stencel w XIV rocznicę śmierci, + syna Stanisława.
 2. Za + Huberta, jego rodziców i teściów oraz + Franciszka.

Środa, 17.03.2021

6.30    1. Za + Augustyna Skaba, dwie żony Salomeę i Gertrudę, ++ rodziców.

 1. Za ++ Bronisławę i Rudolfa Janeta, ++ rodziców.

8.00    Za + Cecylię Roesner, męża Henryka, syna Janusza. 

18.00  1. Za + Antoniego Kapuścińskiego w I rocznicę śmierci.

 1. Za + Zenona Śmietana, teściową Stefanię Augustyniak w rocznicę ziemskich urodzin.
 2. Za + Stanisława Pytlik w rocznicę śmierci.

Czwartek, 18.03.2021

6.30    Jako podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Kazimiery i całej rodziny.

8.00    1. Za ++ Klaudię i Józefa Nowak w rocznicę ziemskich urodzin.

 1. Za ++ Teresę i Romana Strusińskich, ++ rodziców z obu stron.

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00   1. Za ++ Marię Jakimiuk w rocznicę śmierci, męża Kazimierza.

 1. Za + Jolantę Kaczmarczyk w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Henryka Słaninę w VI rocznicę śmierci.

Piątek, 19.03.2021

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA,OBLUBIEŃCA NMP

6.30      W intencji Bogu wiadomej.

8.00    1. Ku czci św. Józefa w intencji Rodzin całej parafii  o Boże błogosławieństwo – od ofiarodawców.

 1.  Ku czci św. Józefa w intencji  żyjących i  zmarłych członków Parafialnej wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci – w dzień patronalnego święta.

17.00  DROGA KRZYŻOWA.

18.00  1. Za + Jadwigę Maciończyk, + męża Józefa, ++ rodziców z obu stron.

 1. Za + Gerarda Kozielskiego, ++ rodziców i teściów, wnuka Sylwestra.
 2. Do św. Józefa za wszystkich mężów i ojców parafii.

 Sobota 20.03.2021

6.30     Za + Janinę Waligóra.

8.00    1. Za + Stanisława Kozłowskiego.

 1. Za + Różę Bańczyk w III rocznicę śmierci.

18.00  1. Za + Antoniego Domereckiego.

 1. Za ++ Klarę i Henryka Mika, brata Czesława.
 2. Za + Anielę Mika, ofiara od sąsiadów z ul. Rogozina.

Niedziela, 21.03.2021

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30    W intencji Parafian.

8.00    W intencji Anieli Knesz z okazji 90 urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i  błogosławieństwo Boże.

9.30    Dziękczynna z okazji 80 urodzin Henryka Fojcik z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.   

11.00  W intencji Rocznych Dzieci.

12.15   Dziękczynna z okazji urodzin Janusza.

13.30   Msza św. z liturgią sakramentu Chrztu św.

15.00  DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI.

16.00  GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.

18.00  Za ++ Pelagię i Stanisława Pluta syna Wiesława.

Poniedziałek, 22.03.2021

6.30     Za + Pawła Pawlaszczyk, + Grażynę Gaszka.

8.00     Za + Józefa Kwiek w II rocznicę śmierci.

18.00  1. Za + Karola Pajonk w I rocznicę śmierci.

 1.  Za + Wiesławę Weczerek w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Helenę Buczek, męża Jana.  

Wtorek, 23.03.2021

6.30    Za + Tadeusza Waligóra.

8.00    1. Za + Pelagię Piechaczek, męża Pawła.

 1.  Za + Tadeusza Zdrzałek ofiara od sąsiadów z ul. Rymera.

18.00  1. Za + Danutę Borowską w I rocznicę śmierci.

 1.  Za + Czesława Sachs.
 2.  Za + Ewę Kiełkowską w rocznicę ziemskich urodzin.

Środa, 24.03.2021

6.30    Za + Jana Rzytka.

8.00    1. Za + Jana Wójcik w rocznicę śmierci.

 1. Za ++ Franciszkę i Augustyna Lubszczyk, męża Jana Cesarz, ++ rodziców, + Norberta Janas.

18.00  1. Za + Władysławę Piwowarczyk w I rocznicę śmierci.

 1. Za + Romualda Grim, ++ rodziców.
 2. Za + Romana Gajtkowskiego, ++ rodziców i teściów.

Czwartek, 25.03.2021

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

6.30    Za + Stanisława Różańskiego, ++ rodziców Marię i Antoniego, ++ Karola i Elżbietę Wojtaszczyk.

8.00    1. W intencji wszystkich Matek oczekujących potomstwa.

 1. W intencji Stowarzyszenia Rodziny bł. E. Bojanowskiego, w dniu patronalnego święta, z prośbą o opiekę Maryi i jej wstawiennictwo, by Stowarzyszenie wzrastało na chwałę Bożą.

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00  1. Za + Salomeę Żymełka w I rocznicę śmierci.

 1. Za + Joannę Żołędziowską w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Urszulę Buchta w rocznicę ziemskich urodzin.

Piątek, 26.03.2021

6.30

8.00    Za + Irenę Powieśnik w VI rocznicę śmierci, męża Gerharda.

18.00  1. Za + Krzysztofa Barteczko w I rocznicę śmierci.

 1. Za + Martynę Gomola w rocznicę śmierci, męża Stanisława.
 2. Za + Jana Czyrnek w 40 rocznicę śmierci.

Sobota 27.03.2021

6.30

8.00   

18.00  1. Za + Annę Kubica, + Celinę Pluta w rocznicę śmierci, mężów Ryszarda i Zygmunta, ++ rodziców i rodzeństwo.

 1. Za + Danutę Kondrot, dwóch mężów, ++ rodziców i teściów.
 2. Za + Jana Pękacz w rocznicę ziemskich urodzin.

 

Niedziela, 28.03.21

NIEDZIELA PALMOWA

6.30    W intencji Parafian.

8.00    Za + Andrzeja Menżyk w rocznicę ziemskich urodzin.

9.30    Za ++ Zofię i Mieczysława Szcześniewskich.

11.00  Do Aniołów Stróżów z prośbą o opiekę dla Macieja Dziwoki z okazji  urodzin.

12.15  Za + Teresę Smolorz – of. od sąsiadów z ul. Napierskiego.

13.30 

15.00  DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI.

16.00  GORZKIE ŻALE  Z  KAZANIEM PASYJNYM.

18.00  Za ++ Lucjana i Tomasza Sauer w rocznicę śmierci, + Zygmunta Spandel w rocznicę śmierci.