16.09.2019 – 29.09.2019
_______________________________________________

 

PONIEDZIAŁEK

16.09.19

 Wspomnienie

 świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

6.30

Za ofiarodawców z ul. Rogozina i Cmentarnej, troszczących się o krzyż przydrożny, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

8.00

konc.  

1. Za + Marię Sachs, + męża Wilhelma, + córkę Michalinę.

2. Za + Dominika Różańskiego, ++ dwie żony, ++ córkę i synów.

18.00

konc.

1Msza św. 30-dniowa za śp.: Cecylię Ziemniak, Feliksa Kukułka, Felicję Bluhm-Tyrkowską, Jerzego Klon.

2. Za ++ Marię i Józefa Kiermaszek, ++ synów Karola i Tadeusza, + synową Anielę.

3. Za + Irenę Gomola.

 

 

WTOREK

17.09.19

6.30

Dziękczynna z okazji 40 rocznicy ślubu Barbary i Aleksandra z prośbą o zdrowie i błogo0sławieństwo Boże dla całej rodziny.

8.00 

 konc.

1. Za śp. ks. Wojciecha Mrochena.

2. Za + Helenę Zygmunt – ofiara od sąsiadów z ul. Sienkiewicza bl. 4.  

18.00 

konc.

1. Za + Jadwigę Koczy w rocznicę ziemskich urodzin, + męża Ryszarda, + synową Teresę.

2. Za + Wandę Owczarczyk.

3. Za + Jana Górazda w rocznicę śmierci.

 

ŚRODA

18.09.19

ŚWIĘTO

 ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak., patrona Polski i młodzieży

6.30

Za + Erwina Emrych w XV rocznicę śmierci, + żonę Helenę w VI rocznicę śmierci.

8.00

konc.

1. Za zmarłych dziadków.

2. Za + Małgorzatę Siedlaczek, + Gertrudę Pośpiech. 

18.00

konc.

1. Za + Bronisławę Gościniak w X rocznicę śmierci, + męża Zygmunta.

2. Za + Dorotę Lubszczyk w IV rocznicę śmierci.

3. Za + Edwarda Stach, + żonę Marię.

 

 

 

 

CZWARTEK

19.09.19    

6.30

 konc.

1. Za + Hygina Dusik i ++ rodziców.

2. Za ++ Anielę i Erwina Mikusz.

8.00

konc.

1. Za + Pawła Knesz, + żonę Matyldę, + syna Konrada

2. Za ++ Nikodema Pielorz, + żonę Olgę, + syna Czesława , + synową Urszulę, + zięcia Henryka, + Jadwigę Pielorz.

17.00

 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

18.00

konc.

1. Za + Gertrudę Syrek, + męża Alojzego, + 3 córki, + 4 zięciów, + wnuczkę. 

2. Za ++ Jana i Otylię Spandel, ++ rodziców z obu stron.

3. Za ++ Karola i Zofię Połomskich, ++ Antoniego i Zofię Jaskólskich.

 

PIĄTEK

20.09.19

Wspomnienie świętych mecz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow.

6.30

 Za + Stanisławę Koprowską.

8.00

konc.

1. Za + Urszulę Dziwoki – ofiara od sąsiadów z ul. Hubalczyków.

2. Za + Franciszka Jabłonka, + matkę Klarę – ofiara od sąsiadów z ul. Wypandów i Młyńskiej.

18.00

konc.

1. Za + Jerzego Kozioł w rocznicę śmierci, ++ rodziców Pawła i Jadwigę, ++ z pokrewieństwa.

2. Za + Alfreda Karwot w rocznicę śmierci, + żonę Marię, ++ dzieci, rodziców i rodzeństwo z obu stron.

3. Za + Adelajdę Winkler z Róży 11.

 

 

SOBOTA

21.09.19

ŚWIĘTO

 ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

6.30

 Za + Krystiana Pawlas, +ojca Zygfryda.

8.00

 konc.  

1. W intencji Róż Różańcowych.

2. Za + Cecylię Ziemniak o radość życia wiecznego – ofiara od wnuków Racławskich.

12.00

 Ślub: Marko Piela – Monika Turczyńska.

18.00 

 konc.

1. Za + Adelę Pyszny.

2. Za + Teresę Słodak w VI rocznicę śmierci, ++ rodziców, + Ludmiłę Słodak.

3. Za + Alojzego Skaba w rocznicę śmierci, ++ rodziców Otylię i Franciszka.

 

 

 

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

22.09.19

 

 

6.30 

konc.

1. W intencji Parafian.

2. Za żywych i zmarłych członków pewnej rodziny.

8.00

Za + Annę Dzierżęga z okazji ziemskich urodzin.

9.30

Dziękczynna z okazji 35. rocznicy ślubu Gabrieli i Czesława.

11.00

Dziękczynna z okazji 25. rocznicy ślubu Joanny i Marka Gołębiewskich.

12.15

 konc.

1. Dziękczynna do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo patronki naszej parafii Wniebowziętej NMP z  okazji 80 rocznicy urodzin Erwina Cieślika, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

2. W intencji Alicji i Anieli Hnida o Boże błogosławieństwo i opieką Aniołów Stróżów.

17.30

NIESZPORY NIEDZIELNE.

18.00

Za + Gertrudę Reichel w I rocznicę śmierci.

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

23.09.19

Wspomnienie

 św.Pio z Pietrelciny, prezb.

6.30

Za + Savię Sitek – Siostrę Służebniczkę NMP.

8.00

konc. 

1. Za + Henrykę Marcol w rocznicę ziemskich urodzin.

2. Za +  Kornelię Pietreczko – ofiara od sąsiadów z ul. Nałkowskiej i przyległych.

18.00

konc.

1. Za + Pawła Mańczyk, córkę Stefanię Ogrodowczyk w rocznicę ziemskich urodzin, żonę Zofię w IV rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

2. Za + Jana Pękacz w VII rocznicę śmierci.

3. Za + Anielę Kocur – ofiara od Stanisława Łopadczak z synem Januszem i synową Barbarą.

 

 

WTOREK

24.09.19

6.30

Za + Cecylię Ziemniak o radość życia wiecznego – ofiara od rodziny Racławskich.

8.00

Za + Teresę Nowaczek, + męża Huberta.

17.30

NABOŻEŃSTWO DO MB BOLESNEJ, PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI.

18.00 konc.

1. Za + Sylwestra Stawowy w rocznicę śmierci, ++ rodziców, brata Stanisława.

2. Za ++ Franciszka i Anastazję Mrozek, ++ rodziców, ++ z rodzin Mrozek, Chrapek, Stawowy.

 

ŚRODA

25.09.19

 

6.30

Za ++  Emmę i Damazego Brachmańskich.

8.00

 Za + Urszulę Dziwoki – ofiara od sąsiadów z ul. Hubalczyków.

18.00

konc.

1. Za ++ Franciszka i Justynę Machnik w rocznicę śmierci,  ++ rodziców.

2. Za + Mariana Pochwyt w rocznicę ziemskich urodzin.

3. Za ++ Jadwigę i Franciszka Kadłubowskich, ++ Stanisławę i Zygmunta Adamczuk, + Teresę Szmurło.

 

 

CZWARTEK

26.09.19

6.30

Za + Zygfryda Musioł w rocznicę ziemskich urodzin.

8.00

Za + Marię Wawrzyńczyk.

17.00

 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

18.00

konc.

1. Za ++ Zofię i Jana Buda, + Bolesława Nowak, ++ Łucję i Franciszka Różańskich.

2. Za ++ Jana i  Stefanię Toman, ++ rodziców i teściów.  

3. Za ++ Alicję i Karola Papierok.

  

PIĄTEK

27.09.19

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera

6.30

Za + Marię Grycman w III r. śmierci, męża Ewalda, + Marię Pająk, syna Tadeusza.

8.00

konc.

1. Za + księdza Klaudiusza Koźmickiego w rocznicę ziemskich urodzin. 

2. Za ++ rodziców Franciszkę i Edgarda Koźmickich, + siostrę Renatę.

18.00 konc.

1. Za ++ Helenę i Ryszarda Sobik, + syna Zdzisława.

2. Za ++ Magdalenę i Witolda Wilczek, Martę Sobik, + Elżbietę Cudo – Adamczyk.

3. Za + Danutę Tkocz w IX rocznicę śmierci, + męża Józefa.

 

 

SOBOTA

28.09.19

Wspomnienie św. Wacława, męcz.

 

6.30

Za + Jerzego Grzegorzek.

8.00

Za +  Augustyna Gryt w rocznicę urodzin, + żonę Annę, ++ rodziców z obu stron.

13.00

 W intencji Małgorzaty Hawełek  z okazji 70 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00  konc.

1. Za + Henryka Spandel, brata Zygmunta, ++ rodziców i teściów.

2. Za + Stefana Papaj, syna Wiesława.

3. Za + Salomeę Kabut w V rocznicę śmierci, męża Wincentego, zięcia Henryka.

 

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

29.09.19

 

 

6.30

W intencji Parafian.

8.00

Dziękczynna z okazji 40 rocznicy ślubu Jadwigi i Antoniego Domereckich.

9.30

konc.

1. Za + Michała Nawrat.

2. Za ++ dziadków: Emila i Bronisławę Nawrat.

11.00

Dziękczynna z okazji  1. rocznicy ślubu Patrycji i Piotra Lisickich.

12.15

Dziękczynna z okazji  60 rocznicy ślubu Bronisławy i Tadeusza Bugla.

17.30

NIESZPORY NIEDZIELNE.

18.00

Za żyjących i zmarłych członków Wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci – w dniu święta.