SOBOTA 28.11.20

6.30  1. Za + Martę Kocjan, + syna Adama, ++ rodziców, Łucję i Monikę Iskra.

2. Za ++Matyldę i Augustyna Barteczko, ++ synów Jana i Bernarda, + synową Zofię,    wnuka Henryka.

8.00 1. Za + Brygidę Stencel w X rocznicę śmierci, + męża Jana.  

         2. Za + Franciszka Dragon w XIV rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów.  

16.00 MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KOLĘDOWEGO MIESZKAŃCOM        

 UL.: IRYSOWEJ, CZECHA, POCZTOWEJ, MIELĘCKIEGO, HUBALCZYKÓW, WIECZORKA.

18.00 1. Za + Stanisława Liptak w X rocznicę śmierci.

           2. Za + Stanisława Sawallich – ofiara od sąsiadów z ul. Rymera.

NIEDZIELA  29.11.20 I NIEDZIELA ADWENTU

6.30     W intencji  Parafian.

8.00     Za + matkę Martę.

9.30     Za + Elżbietę  Bednorz.

11.00   W intencji Marysi Kazimierczak z okazji 12 urodzin.

12.15   Dziękczynna z okazji 30 rocznicy ślubu Bożeny i Krzysztofa Maciejewskich z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski.

13.30   Dziękczynna z okazji pierwszych urodzin Ignasia Goławskiego, z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów i błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.30   NIESZPORY NIEDZIELNE.

18.00    Za + Stanisławę Jarosz w I rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 30.11.2020

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

6.30    Za + Mariana Łatka -of. od bratowej Ewy z Chełmka wraz z dziećmi i rodziną.

8.00    1. W intencji wszystkich Parafian Radlina o opiekę Matki Najświętszej, o zdrowie i błogosławieństwo Boże i oddalenie pandemii coronawirusa z naszej ojczyzny.

 1. Za wszystkich Kapłanów, Siostry zakonne, Służbę liturgiczną, za wszystkich posługujących w naszym Kościele.

18.00  1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Mariana Brewko, Mirosława Biesiadeckiego, Zbigniewa Grunwald, Lucynę Wojtasik, Tadeusza Marcinkowskiego, Elżbietę Adamczyk, Leona Topol, Daniela Grzonka, Barbarę Krynda, Mariana Łatka.

 1. Za + Hermana Szczepan w III rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo.

 Wtorek,  01.12.2020

6.30    1. W intencji Emilii Kristof z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i  potrzebne łaski.

 1. Do Opatrzności Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Emilii Kristof, męża Henryka oraz dzieci z rodzinami.

8.00    1. O zwycięstwo Miłosierdzia Bożego w nas i na całym świecie – od ofiarodawców.

 1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców comiesięcznych Mszy św.

18.00  1. Za + Blandynę Stabla w I rocznicę śmierci.

 1. Za + Wioletę Koller w XXI rocznicę śmierci.

Środa, 02.12.2020

6.30    Za + Mariana Łatka – of. od chrześniaka Sebastiana z rodziną ze Spytkowic.

8.00    1. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji czcicieli i ofiarodawców.

 1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha św. dla wszystkich mieszkańców z ul. Korfantego blok nr 26.

18.00  1. Za ++ Genowefę i Stanisława Chyczewskich, syna Jana, Elżbietę i Henryka Basztoń.

 1. Za + Mariana Malickiego w VI rocznicę śmierci.
 2. Za + Tadeusza Marcinkowskiego, ++ sąsiadów z ul. Kwiatowej, bl.6.

Czwartek, 03.12.2020

I CZWARTEK MIESIĄCA

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezb.

6.30    Za + Mariana Łatka – of. od pamiętającej Wioletty z Wadowic.

8.00    1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o nowe powołania kapłańskie i zakonne – od ofiarodawców.

 1. Do MB Królowej Kapłanów o potrzebne łaski, błogosławieństwo i zdrowie dla Kapłanów posługujących w naszej parafii – od ofiarodawców.

17.00  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

18.00  1. Za + Wincentego Woda w XXV rocznicę śmierci.

 1.   Za + Teofila Kolarskiego w II rocznicę śmierci.

Piątek, 04.12.2020

I PIĄTEK MIESIĄCA

Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji

6.30    Za ++ Marię i Wiktora w rocznicę ziemskich urodzin.

8.00    Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli i ofiarodawców.

9.00    1. Za wszystkich górników, pracowników kopalni Marcel i za ich rodziny.

 1. Za emerytów, rencistów i inwalidów pracy.
 2. Za zmarłych i tragicznie poległych górników.

18.00  1. W intencji dzieci po Wczesnej Komunii Świętej i za ich rodziców.

 1.   Dziękczynna, przez wstawiennictwo MB Fatimskiej, z okazji 90 urodzin Elżbiety Małoplepszy, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Sobota, 05.12.2020

I SOBOTA MIESIĄCA

6.30    Za + Alfonsa Hajok w 30 dniu po śmierci.

8.00    1. Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny wszelkie zniewagi ludzkie.

 1. Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji matek.
 2.   Do MB Patronki Radości Macierzyńskiej o prawo do życia każdego poczętego dziecka.

16.00  Msza św. z udzielaniem błogosławieństwa kolędowego mieszkańcom ul.: Solskiego, Ujejskiego, Skautów, Dworcowej, Hutniczej, Odległej.

18.00  1. Za + Janusza Smusz w rocznicę ziemskich urodzin.

 1.    Za ++ Krystynę i Bolesława Dzierżęga.
 2.    Za + Antoniego Aniśkiewicz.

 Niedziela 06.12.2020

II NIEDZIELA ADWENTU

6.30    Za + Alojzego Smołka, żonę Emilię, syna Gerarda.

8.00    W intencji Parafian.

9.30    Za + Kornelię Kowalską w II rocznicę śmierci i pamiątkę ziemskich urodzin.

11.00  Za ++ Mariannę i Andrzeja Rynkiewicz. 

12.15  Dziękczynna z okazji 20 urodzin Jakuba Bugajskiego.

13.30  Msza Święta z liturgią sakramentu Chrztu Świętego.

17.30  Nieszpory niedzielne.

18.00  Za + Sydonię Zyman w I rocznicę śmierci.