Ujednolicone brzmienie wybranych modlitw oraz polskie tłumaczenie tekstów liturgicznych na wspomnienie dowolne św. Jana XXIII zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski w czasie zebrania plenarnego na Jasnej Górze. Chodzi o niewielkie korekty np. w modlitwach „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. KEP zatwierdziła też polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań litanii loretańskiej.

  • W Pozdrowieniu Anielskim poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie „…Mario”), a we fragmencie „módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej” powinno się stosować przecinek przed „teraz” – wskazuje KEP
  • W przypadku modlitwy „Ojcze nasz” KEP zwraca uwagę na fragment „I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” i proponuje, by w modlitwie nie pisać „złego” wielką literą
  • Po przyjęciu przez KEP form ujednoliconych, zostaną one opublikowane i staną się obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników

Wyjaśniono, że ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, ma na celu korektę zauważonych rozbieżności i niedogodności oraz wprowadzenie ładu na forum wydawnictw katolickich, także w Internecie.

Decyzja biskupów dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie „…Mario”), „błogosławionaś Ty między niewiastami” (a nie np. „błogosławiona jesteś”). KEP wskazuje, że we fragmencie „módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej” powinno się stosować przecinek przed „teraz”.

Wśród ujednoliconych formuł znalazła się także modlitwa „O mój Jezu” (fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej) z formułą „dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”, oraz wezwanie „O Krwi i Wodo” z kultu Bożego Miłosierdzia, w której potwierdzono, jako obowiązującą formułę „…któraś wypłynęła…” (nie „wytrysnęła”).

Wyjaśniając zmianę ostatniej modlitwy zaczerpniętej z „Dzienniczka” św. s. Faustyny zwrócono uwagę, że sama s. Faustyna używa różnych brzmień: „wytrysła” (Dz. 83 i 309), „wytrysnęła” (Dz. 187), „wytrysłaś” (Dz. 813). „W oficjalnych zatwierdzonych modlitewnikach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (»Jezu, ufam Tobie« z r. 1993 oraz »Bóg bogaty w Miłosierdzie« z 2014 r.) używa się formy »wypłynęła« nawiązującego do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa: »jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda«” – zwrócono uwagę.

Dla użytku modlitewnego Kościół zgodnie ze swoim prawem przyjmował przez wieki formuły, które mogły nieco odchodzić od tekstu źródłowego i nadal pozostawały autentyczną interpretacją teologiczną źródła, np. mszalna formuła „Panie nie jestem godzien” czy modlitwa „Ojcze nasz”, (która w samych Ewangeliach ma niejednorodne brzmienie), a nawet formuła konsekracji eucharystycznej, która w Biblii ma cztery źródła, każde nieco odmienne.

W modlitwie „Ojcze nasz”  KEP zwraca uwagę na fragment „I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” i proponuje, by w modlitwie nie pisać „złego” wielką literą, pozostając przy dotychczasowej tradycji liturgicznej i biblijnej.

Wśród ujednoliconych modlitw są także modlitwa „Aniele Boży” oraz fatimska „Modlitwa Anioła”.

Po przyjęciu przez KEP form ujednoliconych, zostaną one opublikowane i staną się obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników.

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła też polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań litanii loretańskiej. Wezwania, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd brzmiały w języku polskim „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”), „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”).

Zaznaczono, że wezwania „Matko miłosierdzia”, które w polskiej wersji litanii już było w użyciu po wezwaniu „Matko łaski Bożej”, odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu. – Nie można dokładać dodatkowych wezwań np. „Królowo świata”, tylko dla dokończenia symetrycznej frazy melodycznej – zwrócił uwagę sekretarz Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. Dominik Ostrowski.

Podkreślił, że w litaniach priorytetem jest tekst modlitwy, a nie melodia, dlatego „należy promować lub komponować takie melodie litanii, które nie zakładają parzystej liczby wezwań”.

Nowe brzmienie litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podjęcia uchwały, tzn. od 28 sierpnia 2020 r. W obecnym kształcie litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej.

Litania loretańska nazywana jest także litanią do Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza wersja tego rodzaju modlitwy powstała w XII wieku we Francji, nie zachowała się. Utrwaliła się wersja używana od pierwszej połowy XVI wieku w Loreto. Stąd nazwa litania loretańska. W 1587 roku papież Sykstus V związał z jej odmawianiem przywilej odpustu. W roku 1631 zakazano wprowadzania wszelkich zmian w litanii bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej, co wpłynęło na jej ujednolicenie i upowszechnienie.

źródło: www. onet.pl