6. Dzień modlitw za kandydatów do diakonatu

28 lutego 2020

Jezu, Wieczny Kapłanie, Dobry Pasterzu i źródło życia, któryś ze szczególnej dobroci swego Serca dał nam kandydatów do diakonatu, by dopełnili w nas pragnień świętości natchnionych nam przez Twoją łaskę, prosimy Cię, przybądź im na pomoc ze swoim łaskawym miłosierdziem. 

Niech w nich, o Jezu, tętni żywa w uczynkach wiara, niezłomna w próbach nadzieja, gorąca w zamiarach miłość. Twe słowo, promień wiecznej Mądrości, niech przez ciągłe rozmyślanie stanie się pokarmem wewnętrznym ich życia.

Przykład zaś Twego życia i Twej Męki niech się odnawia w ich sposobie postępowania, w ich cierpieniach ku zbudowaniu naszemu, ku oświeceniu i pocieszeniu w naszych boleściach. Spraw, o Panie, by Artur, Marcin i Jakub  jedynie oddani trosce o Twoją chwałę wytrwali wiernie w swym obowiązku posługi diakonatu, a za rok przyjęli święcenia kapłańskie. Amen

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI