Zachęcamy do modlitwy za kandydatów do diakonatu, którzy 29 lutego o g. 10.00 z rąk Ks. Arcybiskupa przyjmą święcenia diakonatu w naszej parafii.

Dzień piąty:

Duchu Święty, który wzbudziłeś w kandydatach do diakonatu pragnienie zostania diakonem. U stóp Maryi Wniebowziętej pokornie prosimy dla Nich o dar pobożności i gorliwości. Wzbudź w Nich pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz Maryjo łaskawie na Nich, by Tobie poddani wiernie służyli Kościołowi i Ojczyźnie. Królowo Kapłanów, módl się za nami.