Święcenia diakonatu – 29 lutego 2020 r.

29 lutego 2020

            Dziś, 29 lutego 2020 r., trzech alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, w naszej świątyni przyjęło święcenie diakonatu. Są nimi: Marcin Dajek (parafia św. Brata Alberta w Jastrzębiu Zdroju), Jakub Dudek (parafia Chrystusa Króla w Lędzinach – Hołdunowie) i Artur Sówka – nasz Parafianin.

           

Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc w homilii podczas uroczystej Mszy Świętej wspomniał, że co cztery lata otrzymujemy od Pana dodatkowy, 366. dzień w roku kalendarzowym. Z radością przyjęliśmy ten dzień zwłaszcza, że to dziś właśnie w szczególny sposób modlimy się za danych nam alumnów WŚSD  w Katowicach, którzy przyjęli święcenia diakonatu. Ta uroczystość, w świetle dzisiejszej Ewangelii, nabiera niezwykłej treści. Jezus zauważa Lewiego i kieruje do niego słowa: „Pójdź za mną”. Zaprasza celnika, żeby szedł za Nim. Te same słowa kieruje do nas wszystkich, zwłaszcza do młodych alumnów, którzy przyjęli dziś święcenia diakonatu. „Do czego dziś powołuje mnie Chrystus?” – stawia pytanie Ks. Arcybiskup. Lewi pozostawił wszystko i poszedł za Chrystusem. Był grzesznikiem, człowiekiem uznanym za postępującego niezgodnie z prawem. Po spotkaniu z Jezusem zostawia swoje „stare życie” i idzie za Nim. Młodzi diakoni też rozpoczęli dziś nowe życie – życie w celibacie, w posłuszeństwie i modlitwie zanoszonej codziennie do Pana. Jezus przygotował plan na ich życie. On zna ich życiorysy, wie, co będzie dalej. Oni będą odkrywać ten plan dzień po dniu. Chrystus przypomina dziś wyraźnie: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23). Słowa te wyrażają pewien radykalizm wyboru, który nie dopuszcza zwłoki i odwrotów. Być jak On, być jak Chrystus. Ks. Arcybiskup podziękował diakonom za ich odważne TAK. Podziękował w homilii również rodzicom, wychowawcom, ojcom duchownym diakonów. Zachęcał także młodych uczestników liturgii do modlitwy o rozeznanie swojego powołania.

         

Lewi przygotował dla Chrystusa przyjęcie. Pięknie jest wspólnie ucztować przy jednym stole. To czas nie tylko spożywania posiłków, ale przede wszystkim czas budowania wspólnoty. Dziś, w ten podarowany nam dodatkowy dzień, Chrystus zaprasza nas do Wieczernika, który ma miejsce właśnie w naszej Parafii. Przy tym stole ma się dokonać nasza przemiana. Przemiana dokonuje się mocą Ducha Świętego w Eucharystii. On przemienia nas, buduje z nas Kościół. Na koniec homilii Ks. Arcybiskup zwrócił się do alumnów, mówiąc im, że przed nimi kolejny etap przygotowań. To przygotowania do święceń prezbiteratu. Zachęcił ich do wierności i pamięci o tym, że Eucharystia daje życie. „Bądźcie przy Eucharystycznym Chrystusie” – powiedział do nich na koniec homilii.

M.M.

Zdjęcia w galerii 2020

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI