We Mszy św. pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca uczestniczyli metodycy nauczania religii, przedstawiciele poszczególnych dekanatów oraz nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole. Ci ostatni w celu uzyskania misji kanonicznej złożyli publiczne wyznanie wiary.

Tegoroczna inauguracja nowego roku katechetycznego ze względu na zagrożenie epidemiczne odbyła się w skromniejszej formie niż w poprzednich latach. Nie wzięli w niej udziału wszyscy katechetów pracujących w szkołach i w parafiach.

– Modlimy się za całą polską szkołę z jej radościami i trudnościami, za dzieci i młodzież oraz ich rodziny; prosimy o nowe powołania do pracy katechetycznej; o Boże Błogosławieństwo dla katechetów przechodzących na emeryturę oraz o szczególne wsparcie Ducha Świętego dla wszystkich rozpoczynających posługę katechetyczną – powiedział we wprowadzeniu do liturgii ks. Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego katowickiej Kurii Metropolitalnej.

W swojej homilii metropolita katowicki nawiązał m.in. do wymuszonych przez pandemię COVID-19 zmian w życiu społecznym, rodzinnym i eklezjalnym. – W „chorym świecie” musieliśmy dostosować całe duszpasterstwo, w tym nauczanie religii, do nowej i nieprzewidzianej rzeczywistości. Nie było to proste. Wymagało podejmowania trudnych, niepopularnych i nierzadko niezrozumiałych przez niektórych decyzji – powiedział abp Skworc.

– Pandemia obnażyła prawdę o świecie, Kościele, człowieczeństwie. Obnażyła też braki w formacji dorosłych chrześcijan, także księży i katechetów. Teologiczne manowce niektórych duszpasterzy nie pomagały wiernym, bo wprowadzały zamęt i bolesny brak jedności – dodał.

Odwołując się do komunikat z niedawnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, abp Skworc wyraził uznanie wszystkim, „którzy trudny czas pandemii odczytali jako duszpasterskie wyzwanie a zarazem szansę na prowadzenie ewangelizacji”.  – Słowa uznania biskupi kierują również do nauczycieli religii i katechetów, którzy podjęli trudne wyzwanie, jakim dla wszystkich nauczycieli stało się zdalne nauczanie, służące nie tylko przekazywaniu wiedzy, ale i umacnianiu więzi z uczniami – przypomniał.

Metropolita podziękował katechetom za zaangażowanie, dostosowanie się do nowych warunków i opanowanie nowych środków przekazu i komunikacji. – Dla wielu było to jak nauka nowego języka lub zwiedzanie nieznanego miasta bez pomocy doświadczonego przewodnika. Dlatego Bóg zapłać wam, iż pomimo trudności i przeszkód staraliście się pozostawać w bliskim kontakcie z uczniami, niejednokrotnie szukając ich niczym Dobry Pasterz – mówił arcybiskup.

Zachęcił nauczycieli religii, by także w dalszej pracy wykorzystać nawiązane relacje oraz indywidualne podejście do katechizowanych i ich rodzin. – Podejmujcie „misyjne wyprawy” w kierunku młodych, którzy wypisują się z lekcji religii i ich rodziców; nie zniechęcajcie ich też (co może się zdarzyć) niebotycznymi wymaganiami, sposobem bycia czy odnoszenia się do młodych ludzi – zaapelował.

Na koniec spotkania wręczył symboliczne kwiaty trzem katechetkom, które przechodzą na emeryturę.