Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka dla Księdza Prałata

30 stycznia 2021

27 stycznia 2021 r. do Radlina przybył Rzecznik Praw Dziecka  – p. Mikołaj Pawlak wraz z Dyrektor Generalną Biura Rzecznika Praw Dziecka – p. Justyną Sokołowską (pochodzącą z Radlina). Celem wizyty było spotkanie z ks. Prałatem Alfredem Wloką.

Data nie była przypadkowa, Ks. Prałat  świętował bowiem w bieżącym tygodniu rocznicę urodzin. Z rąk Rzecznika otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Wiąże się to z kilkunastoletnią działalnością Ochronki Parafialnej. Szczegółowy artykuł o tym wydarzeniu ukaże się w marcowym wydaniu parafialnej „Wspólnoty”. Gratulujemy odznaczenia!

zobacz galerię wręczenia odznaki

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Zasady nadawania

Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka. Odznakę nadaje Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • ministra lub kierownika urzędu centralnego;
  • terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;
  • rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka;
  • organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka;
  • kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP.

Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie tylko raz. Odznakę wręcza Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.

Odznakę nosi się na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI