Komunikat Ks.Proboszcza Zbigniewa Folcika

14 marca 2020

Drodzy Parafianie!

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia wirusem, zgodnie z zaleceniami Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, ogłaszam co następuje:

 1. Zawieszam wszystkie spotkania grup formacyjnych naszej Parafii.
 2. Odwołuję wielkopostne rekolekcje szkolne i parafialne.
 3. Ograniczam ilość wiernych na poszczególnych Mszach św. maksymalnie do 50 osób.
 4. Zalecam ograniczenie możliwości uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z zamówioną intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny.
 5. Zawieszam posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów).
 6. Ograniczam posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia.
 7. Czas pracy kancelarii parafialnej ograniczam w następujący sposób: poniedziałek i środa od 9.00 – 10.00; wtorek i czwartek od 16.00 do 17.00.
 8. Apeluję do osób w podeszłym wielu, osób z objawami infekcji  (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osób, które czują obawę przed zarażeniem, aby pozostały w niedziele w domach. Ks. Arcybiskup udzielił dyspensy dla tych wszystkich, którzy nie będą uczestniczyć w kościele w niedzielnej Mszy św.
 9. Zachęcam do skorzystania z transmisji Mszy św. w naszej Parafii poprzez stronę internetową www.wniebowzietaradlin.pl (proszę o pomoc osobom starszym w możliwości odbioru internetowego nadawanej transmisji), bądź z innych transmisji radiowych i telewizyjnych nadawanych w mediach publicznych.
 10. Wierni obecni na Mszy św. zobowiązani są do nieprzekazywania sobie znaku pokoju przez podanie ręki, a poprzez gest skinienia głową.
 11. Zobowiązuje uczestników liturgii do przyjmowania Komunii św. na rękę. Podchodząc w procesji do Komunii św. wyciągamy przed siebie ręce w ten sposób, aby prawa dłoń znajdowała się pod lewą dłonią. Szafarz położy Komunię św. na lewej dłoni, po czym prawą dłonią zabieramy hostię i w obecności szafarza wkładamy ją do ust. Wiernych pozostających w domu zachęcam do przyjmowania Komunii św. w sposób duchowy.
 12. Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach w intencji naszej Parafii i trudnej sytuacji w Polsce i na świecie.

Wszystkim Parafianom na ten trudny czas z serca błogosławię i zapewniam o naszej duszpasterskiej modlitwie.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI