Inauguracja roku katechetycznego w katedrze

23 września 2022

Metropolita katowicki w homilii dziękował katechetom za miniony rok formacyjny i katechetyczny. – Miniony rok szkolny był również „obciążony” zdalnym nauczaniem. Dlatego dziękujemy za ogromy wysiłek włożony w ostatnich miesiącach w organizację i prowadzenie lekcji religii w przestrzeni Internetu; za utrzymywanie relacji i więzi – mówił.

Zauważył, że i ten rok może być obciążony różnymi przeciwnościami. Wspominał o problemach z dostawą energii na ogrzanie szkół. Zachęcił katechetów do wysiłku zmierzającego do przywrócenia „normalności”, a więc powrotu uczniów do zajęć stacjonarnych i regularnego życia sakramentalnego.

Może temu służyć katecheza przygotowująca do I Komunii Świętej i bierzmowania. – Ważnie jest też proponowanie dzieciom i młodzieży doświadczenie wiary w parafiach, nie tylko w ruchach i stowarzyszeniach, ale również w spotkaniach grup rówieśniczych. Istotną rolę mogą odegrać tutaj parafialne lub diecezjalne rekolekcje przed i po bierzmowaniu oraz rekolekcje szkolne. A są one zawsze ewangelizacyjną szansą – podpowiadał.

Zwracając się do katechetów i katechetek wskazał na czas II Synodu i czas Synodu o synodalności. Mówił, że to czas wysłuchiwania się i dialogu z uczniami. – Bądźcie gotowi mierzyć się pytaniami młodzieży, nawet jeśli one będą trudne. Konieczna jest: wytrwała cierpliwość, modlitwa za uczniów i świadectwo służby prawdzie, która wyzwala – zachęcał arcybiskup.

Mówił o indywidualizacji w podejściu do uczniów, a także o ewangelizacji młodego pokolenia. Wskazywał, że młodych trzeba bronić przed zagrożeniami: alkoholem, nikotyną i wirtualną siecią. Zachęcał nauczycieli religii do podjęcia tzw. „duszpasterstwa szkolnego”, które jest szczególnie ważne dla uczniów „wylogowanych” z parafii i ich rodziców. Jego elementem może być muzyka.

Hierarcha przypomniał, że rok 2022 zapisuje się w naszej pamięci jako rok napaści na Ukrainę. – Tak wiele osób – przede wszystkim kobiet i dzieci oraz młodzieży uciekało przed koszmarem wojny do naszego kraju. W naszych szkołach pojawili się ukraińscy uczniowie – mówił dodając, że katecheci licznie wzięli udział w kursie podstaw języka ukraińskiego, by móc porozumieć się z gośćmi z Ukrainy. Nauczyciele religii inicjowali też w klasach przygotowanie „paczki dla Ukrainy” czy włączali się w inne inicjatywy.

Metropolita katowicki przypomniał hasło trwającego roku liturgicznego: „Posłani w pokoju Chrystusa”. – Bądźcie wprowadzającymi pokój w szkolnym środowisku; bądźcie ponad podziałami, bo jesteście w szkole z mandatu Kościoła, który głosi i przekazuje pokój Zmartwychwstałego, buduje wspólnotę i ma na uwadze dobro wspólne a nie wspieranie partykularnych interesów – apelował. – Waszym powołaniem i zadaniem jest bycie świadkiem wiary, a nie tylko nauczycielem religii – dodawał.

Przypominał, że wszyscy jesteśmy uczniami w szkole Jezusa. – Ten jest dobrym nauczycielem, kto pozostał uczniem i ma świadomość, że jeszcze tak wiele może się nauczyć, zwłaszcza jeśli chodzi duchowy rozwój, duchowy wzrost – zaznaczał.

Nawiązał też do słów dzisiejszej Ewangelii. – Uczy ona, że są dobrzy ludzie, którzy stają się źli i ostatecznie wydają złe owoce, i odwrotnie, że są źli, którzy się zmieniają i na koniec wydają dobre owoce – tłumaczył. – Niech ta Eucharystia nas zjednoczy z naszym Panem i Nauczycielem w wspólnotę Kościoła. Wszyscy go tworzący – Posłani w pokoju Chrystusa – mają misję do spełnienia: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” – dodał na koniec.

Katecheci i katecheci wcześniej wysłuchali wykładu inauguracyjnego ks. prof. dr hab. Jana Kochela, kierownika Katedry Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego pt. „Katecheza jako laboratorium dialogu”.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI