Zachęcamy do modlitwy za kandydatów do diakonatu, którzy 29 lutego o g. 10.00 z rąk Ks. Arcybiskupa przyjmą święcenia diakonatu w naszej parafii.

Dzień czwarty:

Panie Jezu, powierzamy Ci kandydatów do diakonatu  – Artura, Marcina i Jakuba.
Ty wezwałeś każdego z nich po imieniu.
Dziękujemy Ci za nich i prosimy Cię:
zachowaj ich w wierności Tobie.
Ty, który ich uświęciłeś, aby w Twoim imieniu pełnili dla nas posługę diakonatu, daj im siłę, ufność i radość z wypełnianej misji.
Niech Eucharystia, umacnia ich i daje im siłę do ofiarowania się Tobie, za nas i za zbawienie świata.
Zachowaj ich w Twoim Miłosiernym Sercu,
by zawsze byli świadkami Twego przebaczenia,
aby wielbili Boga Ojca i uczyli nas
prawdziwej drogi do świętości.
Dobry Ojcze, wraz z nimi ofiarujemy się
Chrystusowi dla dobra Kościoła.
Niech żywy w nim będzie misyjny zapał
dzięki tchnieniu Twojego Ducha.
Naucz nas szanować i kochać wszystkich kapłanów oraz przyjmować ich posługę
jako dar pochodzący od Ciebie,
abyśmy razem z nimi jeszcze lepiej służyli
dziełu zbawienia wszystkich ludzi.
Amen.