Drodzy Parafianie

Niech to święto Paschy skłoni nas do ponownego rozważania tajemnic wiary i stanie się okazją do odnowienia więzi ze Zmartwychwstałym Chrystusem – Panem życia i śmierci.
Życzę Wam Drodzy Parafianie, aby Zmartwychwstały Pan rozświetlał każdy dzień, aż do pełnego spotkania z Nim.

Radosnego Alleluja życzy Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz