Wielki Czwartek, pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu w szczególny sposób ogarniamy naszą myślą, wdzięczną modlitwą i szczerym podziękowaniem wszystkich Kapłanów naszej Parafii.
Czcigodni Kapłani, dziękując Bogu za Was wszystkich, dziękujemy za Waszą obecność, troskę, za głoszenie Słowa, za poświęcony czas, za wskazywanie właściwych dróg, za Wasze dłonie, które udzielają nam błogosławieństwa, za wszelkie darowane dobro.
Św. Jan Maria Vianney mówił wprost: „Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.”
Być powołanym, to wielka łaska od Boga. Dlatego pragniemy życzyć by Pan obdarzał Was swoją mocą, siłą i hojnością przewyższającą Wasze ludzkie pragnienia.
Wspierając Was naszym darem modlitwy, życzymy nieustannej radości i rozwijania w sobie umiłowania wybranej drogi.