Na mocy rozporządzenia władz państwowych umożliwia się uczestnictwo w kościele większej ilości wiernych. W naszej świątyni może jednocześnie przebywać 160 wiernych. Nadal należy stosować się do zasad higienicznych (dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła, zakrywanie ust i nosa oraz siadanie w oznaczonych białymi kartkami miejscach).