CHRZEST ŚWIĘTY

________________

INFORMACJE POTRZEBNY DO PRZYJĘCIA CHRZTU ŚWIĘTEGO

________________

Zgłoszenie dziecka do chrztu ma miejsce w kancelarii parafialnej.
Zgłoszenia dokonują rodzice (ojciec lub matka) dziecka.

 1. Przy spisywaniu aktu chrztu należny przedstawić:
  • Metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Dowody osobiste rodziców
  • Metrykę ślubu kościelnego rodziców (o ile ślub odbył się poza parafią w której odbywa się chrzest dziecka)
  • Zaświadczenie o życiu religijnym chrzestnego (o ile mieszka w innej parafii)
 2. Rodzice chrzestni powinni być praktykującymi katolikami, przystępującymi do sakramentów świętych i odznaczających się gorliwością w życiu religijnym.
 3. Chrzestni są świadkami wiary, muszą więc wpierw sami nią żyć i ją posiadać. Chrzestni muszą być wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy muszą mieć ukończone 16 lat i przyjęte sakramenty, chrzest i bierzmowanie.
 4. Prawo karności kościelnej nie dopuszcza do godności chrzestnych niewierzących oraz osoby z cywilnych związków małżeńskich. Do funkcji rodziców chrzestnych nie dopuszcza się także młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.
 5. Sakramentu Chrztu Świętego udziela się w każdą I i III niedziele miesiąca o godzinie 13:30.
 6. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w każdą sobotę przed chrztem św. o godz. 17:00 w Kaplicy Katechetycznej. Obecność jest obowiązkowa.

W przypadku dorosłych, którzy chcieliby przyjąć chrzest, przeprowadzane jest odpowiednie przygotowanie (katechumenat) po indywidualnym uzgodnieniu z ks. proboszczem.