W związku z wciąż trwającą sytuacją epidemiologiczną, pielgrzymka na Ukrainę zostaje odwołana. Spotkanie rozwiązujące pielgrzymkę odbędzie się 29 czerwca 2020 roku po Mszy św. wieczornej w salkach katechetycznych.

Ks. Daniel Starzyczny