Nabożeństwa różańcowe – październik g. 17.15

29 września 2023

„Modlitwa Różańcowa jest ratunkiem dla całego świata”

2 października 1988 roku w WatykanieOjciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym na Anioł Pański powiedział:

Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który się dla nas narodził, umarł i zmartwychwstał. Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej. Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczerniku jednoczyła w miłości pierwszych uczniów swego Syna.

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński tak zachęcał do codziennej modlitwy różańcowej:

Każdy Polak odmawia co dzień swój Różaniec. Jest to wezwanie całej Polski do nowego wysiłku modlitwy. (…) Do Was, więc, Umiłowani Bracia Kapłani, do Was, Dziatwo mała i droga Młodzieży, do Was, utrudzone Matki i upracowani Ojcowie, do Was prości i uczeni, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy Różaniec do ręki!

W naszym Kościele Parafialnym w miesiącu październiku, każdego dnia w tygodniu o godz. 17.15 odmawiamy Różaniec. Zapraszamy wszystkich chętnych do modlitwy Różańcowej. Wypraszajmy poprzez tę Modlitwę łaski dla nas, naszych bliskich i całej naszej Wspólnoty Parafialnej.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI