KATECHEZA SZKOLNA

________________

INFORMACJE O KATECHEZIE

________________

^

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 – RADLIN – MARCEL

 • mgr Aniela Fojcik
^

Przedszkole Publiczne nr 3 – Radlin – Biertułtowy

 • mgr Danuta Poniewierska
^

Szkoła Podstawowa Nr 1

 • Ks. Daniel Starzyczny
 • mgr Pelagia Napiórkowska
^

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2

  • Ks. Mateusz Dziurowicz
  • Ks. Mateusz Iwanecki
  • mgr Dawid Michalski
  • mgr Urszula Sitek
  • mgr Danuta Poniewierska

^

Szkoła Podstawowa Nr 4

  • S.M.Violetta Stawik
  • mgr Aniela Fojcik
^

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie

 • Ks. Daniel Starzyczny