KATECHEZA SZKOLNA

________________

INFORMACJE O KATECHEZIE

________________

^

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 – RADLIN – MARCEL

 • S.M. Anuncjata Gajda 
^

Przedszkole Publiczne nr 3 – Radlin – Biertułtowy

 • mgr Aneta Zawistowska
^

Szkoła Podstawowa Nr 1

 • mgr Pelagia Napiórkowska
^

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2

  • Ks. Michał Przybylski
  • Ks. Jakub Gojny
  • mgr Dawid Michalski
  • mgr Danuta Poniewierska

^

Szkoła Podstawowa Nr 4

  • S.M. Anuncjata Gajda
  • mgr Aneta Zawistowska
^

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie

 • Ks. Piotr Mroczkowski