29. lutego o godz. 10.00 w naszym kościele trzech alumnów WŚSD w Katowicach

przyjmie z rąk Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca święcenia diakonatu.

Zachęcam Parafian do gorliwej modlitwy w intencji kandydatów oraz do uczestnictwa w uroczystościach.

Ks. Proboszcz – Zbigniew Folcik

Jestem Artur Sówka, pochodzę z naszej – biertułtowskiej parafii. Urodziłem się 09.11.1995 roku. Ukończyłem SP 4 na Obszarach, Gimnazjum nr 1 w Radlinie i II LO w Rybniku, w klasie dwujęzycznej o rozszerzonym programie nauczania z biologii i chemii. Interesuję się biologią, bioetyką i nauką społeczną Kościoła. Uczę się również języka migowego, w celu pomocy osobom niesłyszącym. W seminarium, poza tym, angażowałem lub angażuję się w prowadzenie grup pomagającym osobom niepełnosprawnym. Pełnię także rolę Dziekana Alumnów WŚSD.

Nazywam się Marcin Dajek, pochodzę z parafii św. Brata Alberta w Jastrzębiu-Zdroju. Urodziłem się 18.01.1993r. Ukończyłem III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie uczyłem się w klasie o profilu biologiczno-geograficznym. Interesuję się grafiką komputerową, muzyką nowoczesną, pracami manualnymi i homiletyką. W seminarium zaangażowany jestem w grupy modlitewne  i grupę powołaniową „Jeremiasz”. Sprawuję funkcję Wicedziekana Alumnów WŚSD

Nazywam się Jakub Dudek, pochodzę z Lędzin – Hołdunowa, z parafii Chrystusa Króla. Urodziłem się 03.04.1995 r. Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, byłem w klasie o profilu europejskim. Bardzo interesuję się filmami, a także sportem, szczególnie koszykówką. Interesuje mnie także liturgia, co mogłem wcielać w życie podczas posługi ceremoniarza seminaryjnego, którą pełniłem. W seminarium jestem odpowiedzialny za pomoc osobom bezdomnym i ubogim, do których wraz z innymi klerykami wychodzę dwa razy w tygodniu, w środy i czwartki wieczorem.

Modlitwa Ojca św. Pawła VI

O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. 

Serce, które byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła. O Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, taką głębokością, jakie wyłącznie ty potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni.

O Panie, daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie, zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem wszystkich. Ponadto, o Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą.

W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami.