DUSZPASTERZE PARAFII

________________

NASI DUSZPASTERZE

ZBIGNIEW FOLCIK
KS. PROBOSZCZ

 Urodzony 09 października 1966r. Miasto rodzinne Katowice. 13 V 1995 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp Damiana Zimonia. Magister teologii biblijnej.
Wikariusz w Biertułtowach od 2012 r.
Proboszcz od 2013 r.

PIOTR MROCZKOWSKI

KSIĄDZ WIKARIUSZ

Urodzony 13 II 1986 r. w Knurowie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 V 2012 r. w Katowicach.
Magister teologii, wikariusz w Biertułtowach od 2021 r.

MICHAŁ PRZYBYLSKI
KSIĄDZ WIKARIUSZ

Urodzony 5 X 1987 r.
Święcenia kapłańskie przyjął 12 V 2012r. w Katowicach. Magister teologii, wikariusz w Biertułtowach od 2019 r.

JAKUB GOJNY
KSIĄDZ WIKARIUSZ

Urodzony 24 I 1994 r. 

Święcenia kapłańskie przyjął 11 V 2019r. w Katowicach. Magister teologii, wikariusz w Biertułtowach od 2019 r.

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE

________________

Ks. Franciszek Palarczyk, lokalista 1924-1925, proboszcz 1925-1961,
Ks. Emanuel Francus, administrator 1961-1978,
Ks. Alfred Wloka 1978-2007,
Ks. Zenon Działach 2007-2013.

POPRZEDNI WIKARIUSZE

________________

 Ks. Jerzy Rother 1929 |Ks. Rudolf Juroszek 1929-1930  | Ks. Zygmunt Krzyżanowski 1930-1934 | Ks. Maksymilian Siwoń 1934 |Ks. Alojz Pyrsz 1937-1940 | Ks. Edward Korwoth 1939 | Ks. Ludwik Pitas 1940-1941 |Ks. Eliasz Herman 1941 | Ks. Ludwik Orzeł 1941 | Ks. Jan Piątek 1941 | Ks. Jan Pietrek | Ks. Wiktor Szczęsny | Ks. Jan Michalik 1948 | Ks. Georg Stefani 1948 | Ks. Franciszek Topiarz 1948 | Ks. Eryk Kempa 1948-1951 | Ks. Franciszek Brzoza 1951 | Ks. Brunon Mayer 1951-1952 | Ks. Stanisław Chwila 1952-1955 | Ks. Stanisław Bista 1954-1955 | Ks. Kazimierz Wycisk 1954-1956 | Ks. Józef Śliż 1955-1956 | Ks. Karol Nawa 1956 | Ks. Karol Bardoń 1956 | Ks. Jerzy Strzyż 1956 | Ks. Emil Mroczek 1956 | Ks. Alojz Wilkoszyński 1956-1957  | Ks. Alfons Chmiel 1956-1961 | Ks. Antoni Weideman 1956 | Ks. Lucjan Wawrzyńczyk 1957-1959 | Ks. Władysław Student 1959 | Ks. Joachim Skorupa 1959-1960 | Ks. Paweł Laby 1960-1962 | Ks. Jerzy Loska 1961 | Ks. Rudolf Jeziorski 1962-1966 | Ks. Józef Eliasz 1962-1964 | Ks. Henryk Ścierski 1964-1967 | Ks. Alfred Sowa 1966-1968 | Ks. Stanisław Gibałka 1966-1971 | Ks. Alfred Chromik 1967-1971 | Ks. Antoni Dreja 1970 | Ks. Jan Teska 1971-1975 | Ks. Helmut Moczygęba 1971-1975 | Ks. Paweł Topór 1975-1977 | Ks. Bolesław Szyszka 1975-1976 | Ks. Ambroży Kucz 1975-1976 | Ks. Hubert Seweryn 1976-1979 | Ks. Ludwik Kieras 1976 | Ks. Jan Grzegorzek 1976-1978 | Ks. Jan Dąbek 1978-1981 | Ks. Jerzy Kubicki 1979-1981 | Ks. Antoni Zając 1981-1983 | Ks. Leon Oleś 1981-1984 | Ks. Jerzy Zelder 1982-1985 | Ks. Janusz Marcok 1983-1987 | Ks. Jerzy Słota 1984-1987 | Ks. Roman Głąb 1985-1988 | Ks. Karol Wojtek 1987-1989 | Ks. Marek Kirszniok 1987-1991 | Ks. Czesław Szwed 1988-1991 | Ks. Henryk Morawiec 1991-1992 | Ks. Piotr Brachmański 1991-1995 | Ks. Andrzej Mozgol 1991-1994 | Ks. Grzegorz Stencel 1992-1996 | Ks. Wiesław Bajger 1989-1992 | Ks. Albert Rother 1993-1996 | Ks. Wiesław Hudek 1994-1996 | Ks. Adam Markiewka 1995-1999 | Ks. Bogusław Okienko 1996-1999 | Ks. Sylwester Suchoń 1996-1999 | Ks. Krzysztof Sontag 1996-2000 | Ks. Dariusz Niesiobęcki 1999-2002 | Ks. Jan Włosek 1999-2002 | Ks. Adam Baron 1999-2005 | Ks. Mieczysław Kroemer 2000-2005 | Ks. Jacek Starosta 2002-2006 | Ks. Mirosław Dubiel 2002-2006 | Ks. Wojciech Grzesiak 2006-2007 | Ks. Rafał Dąbrowski 2005-2009 | Ks. Marcin Matonóg 2006-2009 Ks. Piotr Mrozek 2009-2012 | Ks. Rafał Woźnica 2009-2012 | Ks. Dariusz Kreihs 2005-2016 +Ks. Wojciech Mrochen 2012-2016 | Ks. Rafał Bogacki 2013-2016 | Ks. Mateusz Dziurowicz 2016-2019 | Ks. Mateusz Iwanecki 2016-2019

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII

________________

ks. Henryk Szlosarek 1932 | ks. Henryk Strzebniok 1934,| ks. Franciszek Lippa 1935, | o. Alfred Bednorz OMI 1939,  ks. Henryk Lippa 1939, | ks. dr Franciszek Jastrzębski 1941, | o. Franciszek Wiosna OCD 1942, | ks. Hubert Lach 1950, | ks. Joachim Krupa 1954, ks. Augustyn Rychlikowski 1955, | ks. Norbert Waler 1955, | ks. Egidiusz Blokesz SDS 1956, | ks. Józef Grzesik SVD 1956, | ks. prał. kan. dr Benedykt Woźnica 1958, | o. Leon Szymiczek OFM 1959, | ks. Sergiusz Piotr Jarząbek SDS 1960, | ks. Klaudiusz Koźmicki 1964, | ks. Marek Blinda 1984, | ks. Krzysztof Brachmański 1995, | ks. Aleksander Bilor 1998, | ks. Krystian Sowa SI 2000,| o. Antoni Rojek (OFM) 2003,| ks. Grzegorz Śmieciński 2004, | ks. Marek Duda 2006.| ks. Andrzej Króliczek 2015 | o. Jędrzej  Róg (OFM) 2017 | ks. Artur Sówka 2021

KAPŁANI POCHOWANI
NA TERENIE PARAFII

________________

ks. Franciszek Palarczyk 1961 | ks. Henryk Szlosarek 1988 | ks. Klaudiusz Koźmicki 2015  | Ks. Prałat Alfred Wloka 2021