30 grudnia – dyspensa

28 grudnia 2022

Obowiązek zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek w oktawie Bożego Narodzenia nie obowiązuje w archidiecezji katowickiej. Dyspensy na dzień 30 grudnia udzielił abp Wiktor Skworc.

Dyspensa jest udzielona wszystkim, którzy przebywają na terenie archidiecezji katowickiej. Poniżej zamieszczamy pismo Metropolity Katowickiego.

Działając po myśli kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 30 grudnia 2022 r. – w liturgiczne święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w oktawie Bożego Narodzenia. 

Korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia czynu charytatywnego lub pokutnego oraz do modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła. 

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI