Zbawiciel przyjmuje wyrok Piłata, aby odpokutować za nasze niesprawiedliwości. Panie Jezu, spraw, abym źle nikogo nie osądził i nie obraził.

Pierwsi ludzie zgrzeszyli przez nieposłuszeństwo. Pan Jezus za nas chce przeprosić Boga, posłusznie przyjął krzyż. Panie Jezu, dopomóż mi zachowywać Twoje przykazania, słuchać rodziców i nauczycieli.

Ciężar win ludzkich przytłoczył Zbawiciela do ziemi. Panie Jezu, strzeż mnie przed grzechem i utrata łaski uświęcającej.

Zbawiciel spotkał na drodze krzyżowej Matkę. Jakże oboje cierpią. Matko Boża, naucz mnie kochać moją matkę, nigdy nie wyrządzać jej przykrości i zawsze być dla niej pociechą i radością.

Żołnierze przymusili Szymona z Cyreny, aby pomógł Zbawicielowi w dźwiganiu krzyża. Panie Jezu, naucz mnie cierpliwie znosić wszystkie przykrości i niepowodzenia.

Odważna i dobra kobieta, Weronika, litując się nad Panem Jezusem, obtarła chustą Jego skrwawioną twarz. Panie Jezu, daj mi wrażliwość serca na ludzkie potrzeby i cierpienia i ucz mnie pomagać innym.

Zbawiciel traci siły – tak wielki jest ciężar krzyża i naszych grzechów, do których, mimo obietnic poprawy, wciąż powracamy. Panie Jezu, dopomóż mi dotrzymać przyrzeczeń, które uczyniłem na spowiedzi i nie wracać do popełnionych błędów.

Zbawiciel, przechodząc obok współczujących Mu kobiet, powiedział, żeby nie płakały nad Nim, ale nad swymi grzesznymi dziećmi. Panie Jezu, przebacz mi winy, jakimi zasmucam i obrażam moich rodziców. Postanawiam poprawę. Chcę ich słuchać i być dla nich zawsze dobry.

Nasza obojętność w służbie Bożej, opuszczanie pacierza, nauki religii, Mszy święte, sprawiły Zbawicielowi cierpienie trzeciego upadku pod krzyżem. Panie Jezu, broń mnie przed duchowym lenistwem. Dopomóż mi, abym nigdy nie opuszczał modlitwy porannej i wieczornej, Mszy świętej niedzielnej, szkolnej i nauki religii.

Po dojściu na Golgotę zdarto ze Zbawiciela szaty. Cierpi On za nieprzyzwoite myśli, słowa i czyny ludzkie. Panie Jezu, strzeż mnie przed okazjami do grzechu i dopomóż mi zachować czyste serce.

Najświętsze ręce i nogi Zbawiciela przybito gwoździami do krzyża. Panie Jezu, spraw, abym czynił dobrze i zachowywał przykazania Boskie i kościelne.

Zbawiciel, chcąc nas pojednać z Bogiem i przywrócić nam łaskę, złożył w ofierze swe życie. Dziękuję, Panie Jezu, żeś przez śmierć swoją dał nam zbawienie. Pragnę żyć w łasce i nigdy jej nie utracić przez grzech.

Matka Najświętsza tuli do serca martwe Ciało swego Syna. Matko Boża! Pan Jezus na krzyżu dał mi Ciebie  za Matkę. Jestem Twoim dzieckiem. Nie opuszczaj mnie i prowadź do Boga.

Apostołowie złożyli Najświętsze Ciało do grobu. Trzeciego dnia Pan Jezus zmartwychwstanie. Panie Jezu, jesteś moim życiem, Drogą i Prawdą. Wierzę w Ciebie i chcę tak żyć, jak w każdej mszy świętej mnie nauczasz. Uświęć moje serce, a Męka Twoja i śmierć niech mnie ustrzeże przed grzechem i da mi łaskę zbawienia.

Zakończenie

Panie Jezu, ofiaruję tę Drogę Krzyżową na uczczenie Twej Męki i uwielbienie Matki Najświętszej. Wiem, ze Twoja ofiara ponawia się we Mszy świętej, którą będę się starał coraz lepiej poznawać i świadomie w niej uczestniczyć. Amen.