Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” (Mk 12,28)

Jezus zdał dziś egzamin. Zapytany przez uczonego w Piśmie o pierwsze z przykazań wskazał na przykazanie miłości Boga i bliźniego.  Uczony pochwalił odpowiedź Pana Jezusa.  Zastanowię się: jak wygląda moja miłość. Jak wygląda moja relacja z Bogiem? Co muszę naprawić? Może czeka mnie porządna spowiedź, walka o wierność modlitwie, nieodkładanie jej na później,  w skupieniu słuchanie Mszy Św.? A jeśli chodzi o bliźnich to  gdzie jeszcze niedomagam? Chciwość, zazdrość, obojętność na potrzeby drugiego człowieka itd. Jezu proszę Cię, abym jeszcze bardziej potrafił kochać Ciebie i drugiego człowieka. I oczyszczaj moje serce z egoizmu, który utrudnia mi miłość.

Ks. Michał Przybylski