Wszystkim najmłodszym parafianom życzę w Dniu Dziecka wielu Bożych łask.

Niech każdy dzień przepełniony będzie radością i miłością.

Ks. Proboszcz – Zbigniew Folcik

Zapraszam jutro na festyn na Plac Olimpijczyków organizowany od g. 15.00 we współudziale z miastem Radlin, MOK i wolontariuszami radlińskich stowarzyszeń.