Wszelkiego dobra od Boga i ludzi życzą Parafianie.