Z okazji Barbórki wszystkim górnikom oraz pracownikom zakładów górniczych pragnę złożyć życzenia Bożego błogosławieństwa. Niech każdy dzień będzie wdzięcznością za dary otrzymane od Boga, a Święta Barbara niech czuwa nad Wami każdego dnia!

Ks. Proboszcz Zbigniew Folcik

 

zdjęcia z Mszy św. Barbórkowej