Wizytacja kanoniczna

Lut 16, 2018 | aktualności

ROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. W BIERTUŁTOWACH – 2018R.

Wizytację przeprowadzi ks. Bp Adam Wodarczyk

 23.02.18r. piątek

10.00 – Odwiedziny w domu chorej osoby

10.30 – Modlitwa i spotkanie u Sióstr Służebniczek

11.30 – Spotkanie w Urzędzie Miasta

12.30 – Obiad

13.30 – Spotkanie z gronem pedagogicznym i uczniami SP 4

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – spotkanie z grupami         

            Parafialnymi /Wspólnota Żywego Różańca, Czciciele Bożego   

             Miłosierdzia, Kościół Domowy, Wspólnota Siloe, Apostolstwo  

            Dobrej Śmierci, Ruch Światło – Życie, Franciszkański Zakon 

            Świeckich, Matki Parafii, Apostolat Bł. Edmunda 

             Bojanowskiego/

16.00 – Spotkanie z kapłanami dekanatu Niedobczyce

17.00 – Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania

18.30 – Kolacja z Radą Duszpasterską, Katechetami i Dyrektorami  

             szkół bierzmowanej młodzieży

 Niedziela 25.02.18r. niedziela

/porządek Mszy św.: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 18.00/

   6.30 – Msza św. z błogosławieństwem ks. Biskupa

             /na zakończenie Eucharystii/

  7.30 Śniadanie na probostwie z udziałem Nadzwyczajnych szafarzy 

             Najświętszego Sakramentu i organistów

  8.00 – Msza św. z homilią ks. Biskupa

  9.30 Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa –   

            błogosławieństwo rodzin

10.45 /przed Mszą św./  Spotkanie z dziećmi – błogosławieństwo  dzieci /Ministranci, Dzieci Maryi, schola dziecięca,                             uczestnicy Mszy św.z udziałem dzieci o godz.11.00/

12.15 Msza św.  z homilią ks. Biskupa.

13.30 Obiad na probostwie – zakończenie wizytacji