Wizytacja kanoniczna Ks. Bpa Adama Wodarczyka

Lut 23, 2018 | aktualności

Wizytacja kanoniczna 23 lutego 2018r.

10.00 – Odwiedziny w domu chorej osoby

10.30 – Modlitwa i spotkanie u Sióstr Służebniczek

11.30 – Spotkanie w Urzędzie Miasta

12.30 – Obiad

13.30 – Spotkanie z gronem pedagogicznym i uczniami SP 4

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – spotkanie z grupami

Parafialnymi /Wspólnota Żywego Różańca, Czciciele Bożego   

             Miłosierdzia, Kościół Domowy, Wspólnota Siloe, Apostolstwo  

            Dobrej Śmierci, Ruch Światło – Życie, Franciszkański Zakon 

            Świeckich, Matki Parafii, Apostolat Bł. Edmunda 

             Bojanowskiego/

16.00 – Spotkanie z kapłanami dekanatu Niedobczyce

17.00 – Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania

18.30 – Kolacja z Radą Duszpasterską, Katechetami i Dyrektorami

szkół bierzmowanej młodzieży

 

zobacz galerię