Dziś wieczorem połamiemy opłatkiem. Opłatek wskazuje nam na białą Hostię – Boga, którego przyjmujemy na Eucharystii. Już przy narodzeniu Jezus wskazał na swoją decyzję stania się chlebem. Urodził się w Betlejem, co oznacza Dom Chleba. Ponadto złożono Go w żłobie, z którego jadły zwierzęta. Bóg wybiera zwykły, kruchy i podatny na zniszczenie chleb na pokarm dla Ciebie. Spożywasz go w czasie Mszy Św. Jest to żywy prawdziwy Bóg. Może dziś w ten piękny dzień podziękuj Jezusowi, że masz okazje przyjmować Ciało Boga. Jest to Ten sam Bóg, który ponad 2000 tysiące temu przyszedł na świat z Maryi Dziewicy.

Ks. Michał Przybylski