Dziś pielgrzymi gościli w stolicy. Odwiedzili grób ks. Popiełuszki gdzie zapalili znicze. Następnie zwiedzili Świątynię Opatrzności Bożej. Na nocleg udają się do Niepokalanowa.

Grób Błogosławionego Ks.Jerzego Popiełuszki

3 listopada 1984 odbył się pogrzeb księdza Jerzego. Pomnik-grób zaprojektowano w 1986 r. w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się drewniany krzyż. Krzyż ten już wtedy był otoczony różańcem z polnych kamieni, ułożonych w kształcie granic Polski. Od 1984 roku świątynia i miejsce pochówku bohaterskiego księdza stały się miejscem pielgrzymkowym. 14 czerwca 1987 roku kościół nawiedził papież Jan Paweł II. 19 października 2004 roku w związku z 20. rocznicą śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, w kościele św. Stanisława Kostki odbyła się uroczysta msza, w której uczestniczyło ponad 20 tysięcy wiernych. W tym samym czasie w podziemiach kościoła otworzono muzeum poświęcone osobie księdza Jerzego Popiełuszki. Szacuje się, że w ciągu 10 lat po śmierci księdza Popiełuszki miejsce to odwiedziło ok. 18 mln ludzi. Przy grobie modlili się m. in.:

W kwietniu 2010 dokonano ekshumacji i tzw. kanonicznego rozeznania relikwii ks. Jerzego (jest to wymóg prawa kanonicznego). Dokonano wówczas renowacji grobu, a ciało męczennika złożono w tym samym miejscu w nowej trumnie.

Świątynia Bożej Opatrzności

Idea budowy Świątyni sięga czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wzniesienie Świątyni Opatrzności Bożej uchwalili w 1791 roku posłowie Sejmu Czteroletniego w podzięce za przyjęcie Konstytucji 3 maja. Dwa dni po uchwaleniu tej pierwszej w Europie ustawy zasadniczej Sejm Czteroletni podjął decyzję o wzniesieniu Świątyni, która będzie wyrazem dziękczynienia Opatrzności za uchwalenie Konstytucji, która miała umożliwić naprawę Rzeczypospolitej. Budowla miała stanąć na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego. Król zatwierdził projekt swojego architekta – Jakuba Kubickiego. Jednak wybuchła wojna polsko – rosyjska i po przerwanej budowie pozostała tylko część fundamentów. Przeciwności losu 
Mimo rozbiorów Polacy nie zapomnieli o swojej przysiędze. Niemal od razu po odzyskaniu niepodległości wznowiono prace. Kolejny konkurs wygrał Bohdan Pniewski. Prace na terenie Pola Mokotowskiego rozpoczęto w lipcu 1939 roku. Wybuch II wojny światowej, okupacja hitlerowska oraz dyktatura komunistyczna uniemożliwiły realizację budowy przez następne kilkadziesiąt lat. Z inicjatywą powrotu do idei wzniesienia Świątyni wystąpił Prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp. W uchwale powziętej z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja Komisja Konstytucyjna Senatu RP potwierdziła aktualność złożonego niegdyś ślubu. 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę Świątyni. Do realizacji wybrano projekt pracowni architektonicznej Szymborskich. 11 listopada 2016 roku, w Narodowe Święto Niepodległości odbyły się transmitowane przez telewizję uroczystości otwarcia dla wiernych Świątyni Opatrzności Bożej,  na które przybyły najwyższe władze Rzeczypospolitej. Przez następne lata będą prowadzone prace nad upiększaniem i sakralizacją wnętrza.

Niepokalanów

Niepokalanów to miejsce oddane Niepokalanej na Jej wyłączną własność. Założyciel tego grodu Matki Bożej, św. Maksymilian Maria Kolbe, przybył tu w 1927 r. wraz z grupą 20 braci. W szczerym polu postawił figurkę Niepokalanej. Takie były skromne początki. W dniu 1 października 1927 r. książę własnoręcznie podpisał dokument: „Niniejszym proponuję Wielebnym Ojcom objęcie w bezterminowe użytkowanie pięciu morgów ziemi ornej z mojego majątku Teresin (starostwo sochaczewskie). Teren ten położony jest przy szosie wiodącej z Warszawy do Szymanowa, naprzeciwko stacji kolei kaliskiej Szymanowa…” Należy zaznaczyć, że książę w późniejszych latach kilkakrotnie powiększał darowiznę aż do 25 hektarów, to jest tyle, ile liczy pół państwa watykańskiego. W tym samym miesiącu zabrano się do budowy klasztoru, zaczynając od kaplicy w pobliżu figury Matki Bożej. Pracowali bracia z ofiarną pomocą okolicznej ludności. W święto Ofiarowania NMP, 21 listopada tego roku, nastąpiły przenosiny z Grodna, a 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przełożony prowincji zakonnej, o. Korneli Czupryk, poświęcił nowy klasztor, który nazwano Niepokalanowem. Już za czasów III Rzeczypospolitej ziściły się marzenia o. Maksymiliana o działalności Radia i Telewizji Niepokalanów. 1 marca 1995 r. rozpoczęło nadawanie „Radio Niepokalanów”, a 11 lutego 1996 r. uroczystego otwarcia „Telewizji Niepokalanów” dokonał ks. Prymas kard. Józef Glemp w towarzystwie przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zaszczytem i radością Niepokalanowa zawsze byli jego goście, zwłaszcza spośród dostojników kościelnych. A lista ich jest bardzo bogata. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński gościł w Niepokalanowie 37 razy, a kard. Karol Wojtyła – 6 razy, ostatni raz jako Jan Paweł II. W Niepokalanowie odbyły się: Międzynarodowy Kongres Mariologiczny (1994), sympozja mariologiczno-maryjne (27-28 października 2000 i 15-17 października 2004), a w 2007 r. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. Tutaj też dwukrotnia obradowała Plenarna Konferencja Episkopatu Polski. Ogłoszony Rok Kolbiański (14 sierpnia 2010) i Rok Świętego Maksymiliana (2011) spowodował, że Niepokalanów stał się bardziej znany i częściej nawiedzany przez pielgrzymów. Centralne uroczystości 70. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana odbędą się w Niepokalanowie 15 sierpnia 2011 r. Zaszczytem i radością Niepokalanowa zawsze byli jego goście, zwłaszcza spośród dostojników kościelnych. A lista ich jest bardzo bogata. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński gościł w Niepokalanowie 37 razy, a kard. Karol Wojtyła – 6 razy, ostatni raz jako Jan Paweł II. W Niepokalanowie odbyły się: Międzynarodowy Kongres Mariologiczny (1994), sympozja mariologiczno-maryjne (27-28 października 2000 i 15-17 października 2004), a w 2007 r. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. Tutaj też dwukrotnia obradowała Plenarna Konferencja Episkopatu Polski. Ogłoszony Rok Kolbiański (14 sierpnia 2010) i Rok Świętego Maksymiliana (2011) spowodował, że Niepokalanów stał się bardziej znany i częściej nawiedzany przez pielgrzymów. Centralne uroczystości 70. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana odbędą się w Niepokalanowie 15 sierpnia 2011 r.