Dziś na roratach wspominaliśmy postać św. Mikołaja. Chcemy naśladować jego dobre czyny!

Św. Mikołaju módl się za nami.

zdjęcia z rorat 6 XII 2019