Pielgrzymka do ziemi kieleckiej i lubelskiej – dzień 3

Paź 7, 2018 | aktualności

Wąwolnica – 7 X 2018

OPATÓW – to miasto położone w województwie świętokrzyskim, na Wyżynie Sandomierskiej nad rzeką Opatówką, pomiędzy Sandomierzem i Ostrowcem Świętokrzyskim. 

W przeszłości Opatów był jedną z najważniejszych miejscowości regionu i znanym węzłem szlaków handlowych, w tym słynnego szlaku bursztynowego. Najstarsza osada z około X wieku znajdowała się na wzgórzu zwanym Żmigród, gdzie obecnie stoi zespół klasztorny Bernardynów z XV wieku, przebudowany później w stylu barokowym.

Nazwa miasta pojawiła się po raz pierwszy w 1189 roku w związku z pobytem w grodzie Kazimierza Sprawiedliwego i opata klasztoru na Św. Krzyżu. W latach 1233-1514 Opatów był własnością biskupów lubuskich. W 1286 roku książę Leszek Czarny wystawił akt lokacyjny dla Opatowa. Na przełomie XV i XVI wieku hordy tatarskie spaliły miasto i takie kupił je w 1514 roku kanclerz Krzysztof Szydłowiecki.

On to otoczył Opatów kamiennym murem wraz z 4 bramami, z których do dziś zachowała się jedynie Brama Warszawska. Kanclerz odbudował miasto wraz z XII-wieczną romańską kolegiatą, w której zachowały się XVI-wieczne marmurowe nagrobki rodziny kanclerza.

zobacz galerię

Krzyżtopór – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – pełna magii i tajemniczości ruina zagubiona wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od głównych dróg i szlaków. Jest zabytkiem klasy międzynarodowej, wyjątkowym, chociaż mocno zniszczonym. 

zobacz galerię

Święty Krzyż –  Najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

Znajduje się niemal na szczycie zwanym Świętym Krzyżem, Łysą Górą lub Łyścem – 595 m. npm. Miejsce położone jest 40 km od Kielc i 60 km od Sandomierza. Na górę prowadzą trzy szlaki turystyczne (jeden drogą).

Według tradycji pierwszy kościół (rotundę) wzniosła tam w 966 r. Dąbrówka, żona Mieszka. Znalazł się on w miejscu – jak napisano na historycznej tablicy umieszczonej w krużganku klasztoru – osławionej bałwochwalni, czyli znanej pogańskiej świątyni, gdzie dla potrójnego biesa Świat, Poświat, Pogoda bluźniono. Ślady pogańskiego kultu zachowowały się do dzisiaj na zboczu góry.

Natomiast opactwo benedyktyńskie założył Bolesław Chrobry w 1006 r. Od X w. aż do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni, obecnie opiekę nad nią sprawują misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej.

Relikwie podarował kościołowi w XII w Św. Emeryk, syn węgierskiego króla Stefana.

W średniowieczu oraz później, aż do kasaty opactwa w 1819 r., Święty Krzyż był jednym z najważniejszych ośrodków intelektualnych i kulturalnych w Polsce. Mnisi przechowywali cenne dzieła sztuki, literatury i nauki, prowadzili znane skryptorium (warsztat, w którym przepisywali księgi, m.in. Kazania Świętokszyskie) i prowadzili badania przyrodnicze i naukowe.

Na Świętym Krzyżu jest pochowanych wiele znakomitych osobistości, m.in. książę Jeremi Wiśniowiecki.

 zobacz galerię

Jędrzejów – pierwsze wzmianki o Jędrzejowie pochodzą z czasów, gdy fundowano kościół cysterski, a więc z roku 1153. Wtedy miejscowość nazywała się Brzeźnica podobnie jak płynąca w pobliżu niewielka rzeka. Wkrótce potem nastąpiła zmiana nazwy na obcecną, w początkowej wersji Andreiow.

Prawa miejskie Jędrzejów otrzymał w 1271 roku z rąk króla Bolesława Wstydliwego. W XIV wieku miasto posiadało swoją komorę celną i prowadził przez nie szlak solny. Powolny schyłek miasta rozpoczął się w XVII wieku w przebiegu wojen szwedzkich.

zobacz galerię