PARAFIALNA PIELGRZYMKA 5-7 października 2018

Paź 5, 2018 | aktualności

5 października wyruszyła parafialna pielgrzymka do ziemi kieleckiej i lubelskiej (5 do 7 paździenrika 2018).

Dziś pielgrzymi zwiedzili:

Sulisławice Najsławniejszym obecnie na terenie diecezji sandomierskiej miejscem pątniczym jest Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Sulisławicach, zwanej również Matką Boską Bolesną Misericordia Domini, Matką Boską Sulisławską lub Sulisławicką. Wizerunek umieszczony jest w imponującym neogotycką architekturą kościele wzniesionym w XIX stuleciu. Tuż obok niego stoi niewielki kościółek, którego zachodnia część jest reliktem romańskiej świątyni. W czasie badań prowadzonych w latach międzywojennych odsłonięto pod tynkiem starannie obrobione i ułożone ciosy kamienne. Dało to podstawy do stwierdzenia, że kościół ten budowali doświadczeni muratorzy, którzy pozostawili swoje znaki graficzne na kamieniu.

Sandomierz  jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, malowniczo położonym na nadwiślańskiej skarpie, która stanowi strome zakończenie Gór Świętokrzyskich. Turyści odwiedzający Sandomierz mogą zobaczyć doskonale zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Jego dawny charakter oddają organizowane w okresie sezonu turystycznego pokazy walk rycerskich i renesansowego tańca.

Staropolski królewski gród, to żywy świadek historii i kultury naszego państwa. Należy wspomnieć, że Sandomierz jest skarbnicą obiektów o wysokiej klasie artystycznej w zakresie architektury. Turyści odwiedzający współczesny Sandomierz mogą podziwiać m.in.: najstarszy i najcenniejszy Zespół Klasztorny Dominikanów z kościołem św. Jakuba, który zbudowany został na początku XIII wieku, Bazylikę Katedralną z XIV wieku ze wspaniale zachowanymi freskami i polichromią, a także renesansowy Ratusz, uważany za jeden z najpiękniejszych w Polsce oraz Zamek Królewski – dawną siedzibę królów i książąt Polski. Odwiedzając Sandomierz, warto wspiąć się na gotycką Bramę Opatowskąktóra od wielu lat uważana jest za symbol miasta. Widać stamtąd nie tylko panoramę Sandomierza, ale również zachwycającą błękitną wstęgę Wisły, okalającą prastare mury królewskiego grodu.

zobacz galerię