NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Św. Jan Paweł II mówił:  „Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju”.

Zapraszam wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy różańcowej, codziennie o godz. 17.15 w intencji naszych rodzin, młodzieży i dzieci, całej naszej wspólnoty parafialnej.

Ks. Proboszcz – Zbigniew Folcik