W środę – 19 czerwca odbyła się Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Była okazja do podsumowań i radości z osiągniętych celów. Ks. Mateusz głosząc homilię, przestrzegł wszystkich przed tym, że nie ma wakacji od Pana Boga. Musimy pamiętać o modlitwie i niedzielnej Mszy św.

Poniżej zamieszczamy też wzór prośby rodziców w jaką warto wyposażyć dzieci wyjeżdżające na wakacje.

 PROŚBA

Zwracamy się z prośbą do kierownictwa obozu, kolonii w ……………….……………,                                                                                                                                                                 miejsce wypoczynku

w którym w dniach od……………………….…….do ………………………….…uczestniczy

nasz(a) syn, córka………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko dziecka

o umożliwienie dziecku spełniania praktyk religijnych podczas wypoczynku, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy Św.

………………………………….

                                                                                              podpisy rodziców

zobacz galerię