KONKURS PARAFIALNY – MOJA PARAFIA – DAWNIEJ I DZIŚ

________________

REGULAMIN KONKURSU

W związku ze zbliżającą się 90. rocznicą poświęcenia naszej świątyni ogłaszamy konkurs pod nazwą „Moja Parafia – dawniej i dziś”. Do konkursu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Cel konkursu: Poznanie historii parafii w Biertułtowach i zainteresowanie nią najmłodszego pokolenia.

W oparciu o własne źródła (książki, pamiętniki, zdjęcia) oraz o treści, które zamieszczane będą na stronie internetowej parafii, zachęcamy do wzięcia udziału w proponowanym konkursie w zakresie następujących kategorii:

PLASTYCZNA:

Technika dowolna, format prac A3. Celem jest ukazanie biertułtowskiej świątyni w historycznym bądź współczesnym wizerunku.

Kategorie wiekowe:

– dzieci do lat 6 (ukazanie naszej parafii tak, jak ją widzą dzieci),

– uczniowie klas I-IV,

– uczniowie klas V-VIII i III gimnazjum,

– młodzież szkół ponadpodstawowych, studenci, dorośli .

KRONIKARSKA

Wykonanie albumu lub kroniki zawierającej rys historyczny parafii i jej obecny stan. Dowolna technika. Format prac A4.

Kategorie wiekowe:

– uczniowie klas I-IV,

– uczniowie klas V-VIII i III gimnazjum,

– młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli.

FOTOGRAFICZNA

Wykonanie albumu lub prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem fotografii parafii na przestrzeni  90 lat. Multimedialna prezentacja ma ukazywać parafię jako 10–minutowy clip video, ewentualnie pokaz fotografii.

Konkursy – plastyczny, kronikarski  i multimedialny – są adresowane do wszystkich zainteresowanych parafian, a oceniane będą zgodnie z kategorią wiekową. Prace konkursowe należy złożyć do 30 września 2018 u katechetów lub w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 7 października 2018r. po Mszy św. o godzinie 11.00

Z prac konkursowych wykonana zostanie wystawa, którą oglądać będzie można do końca października. Po zakończeniu wystawy autorzy prac mogą odebrać je w kancelarii parafialnej.

Każda praca winna być opisana imieniem i nazwiskiem autora, określeniem  kategorii wiekowej i tematycznej.

KONKURS PARAFIALNY –  MOJA PARAFIA – DAWNIEJ I DZIŚ 

________________

REGULAMIN KONKURSU 

W związku ze zbliżającą się 90. rocznicą poświęcenia naszej świątyni ogłaszamy konkurs pod nazwą „Moja Parafia – dawniej i dziś”. Do konkursu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Cel konkursu: Poznanie historii parafii w Biertułtowach i zainteresowanie nią najmłodszego pokolenia.

W oparciu o własne źródła (książki, pamiętniki, zdjęcia) oraz o treści, które zamieszczane będą na stronie internetowej parafii, zachęcamy do wzięcia udziału w proponowanym konkursie w zakresie następujących kategorii:

PLASTYCZNA:

Technika dowolna, format prac A3. Celem jest ukazanie biertułtowskiej świątyni w historycznym bądź współczesnym wizerunku.

Kategorie wiekowe:

– dzieci do lat 6 (ukazanie naszej parafii tak, jak ją widzą dzieci),

– uczniowie klas I-IV,

– uczniowie klas V-VIII i III gimnazjum,

– młodzież szkół ponadpodstawowych, studenci, dorośli .

KRONIKARSKA

Wykonanie albumu lub kroniki zawierającej rys historyczny parafii i jej obecny stan. Dowolna technika. Format prac A4.

Kategorie wiekowe:

– uczniowie klas I-IV,

– uczniowie klas V-VIII i III gimnazjum,

– młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli.

FOTOGRAFICZNA

Wykonanie albumu lub prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem fotografii parafii na przestrzeni  90 lat. Multimedialna prezentacja ma ukazywać parafię jako 10–minutowy clip video, ewentualnie pokaz fotografii.

Konkursy – plastyczny, kronikarski  i multimedialny – są adresowane do wszystkich zainteresowanych parafian, a oceniane będą zgodnie z kategorią wiekową. Prace konkursowe należy złożyć do 30 września 2018 u katechetów lub w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 7 października 2018r. po Mszy św. o godzinie 11.00

Z prac konkursowych wykonana zostanie wystawa, którą oglądać będzie można do końca października. Po zakończeniu wystawy autorzy prac mogą odebrać je w kancelarii parafialnej.

Każda praca winna być opisana imieniem i nazwiskiem autora, określeniem  kategorii wiekowej i tematycznej.