Idziemy po raz kolejny pielgrzymkowym szlakiem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dziś kierujemy się myślą przewodnią, którą jest WIARA. W tym upalnym dniu jakże wymowna stała się godzina milczenia. Czas refleksji, skupienia, modlitwy i obecności milczącej obok pielgrzymkowej siostry i brata.