Zapraszam wszystkie dzieci, młodzież, rodziców, wychowawców, katechetów i nauczycieli na Mszę św. w dniu 2 września o godz. 8.00, inaugurującą rok szkolny 2019/2020. Chcemy wspólnie podziękować Panu Bogu za piękny czas odpoczynku i poprosić Ducha Świętego o potrzebne łaski i moc do realizacji naszych celów i zadań. 

Już dziś, na czas przygotowań do szkoły, z serca wszystkim błogosławię.

Ks. Proboszcz Zbigniew Folcik