Inform@cja

Inform@cja

W odpowiedzi na liczne pytania Parafian dotyczące składania ofiar z racji zamówionej Mszy Św. informujemy, że można tego dokonać poprzez przelew bankowy. Dane do przelewu: Nazwa Adresata: Parafia Wniebowzięcia NMP w Radlinie – Biertułtowach ul. Korfantego 14...
23. Dzień Wielkiego Postu.

23. Dzień Wielkiego Postu.

Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię (Iz 65,17) Wyobraź sobie, że pewnego dnia zamkniesz oczy i obudzisz się w zupełnie nowej rzeczywistości. To będzie niebo.  Zobaczysz Trójcę Świętą, Maryję, zastępy aniołów i świętych.  Nie będziesz miał żadnych...
IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

On odpowiedział: „Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». (J 9,11)  Boże gdzie jesteś? Czy nie widzisz jak dzisiaj świat cierpi z powodu...
DOMow@ EUCHARYSTIA – zapraszamy o 19.30

DOMow@ EUCHARYSTIA – zapraszamy o 19.30

O 19.30 zapraszamy na transmisję Eucharystii z Domu Parafialnego. Transmisja będzie udostępniona na parafialnym FB pod profilem: Parafia Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach (adres:...
Droga Krzyżowa dla dzieci.

Droga Krzyżowa dla dzieci.

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat Piłat postanowił, że Pan Jezus zostanie ukrzyżowany. Tłum krzyczał: „Na krzyż z Nim, na krzyż…”. Zabrakło im szacunku do Jezusa. A...
22. Dzień Wielkiego Postu.

22. Dzień Wielkiego Postu.

Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę przewiąże (Oz 6,1) Masz serce poranione. Widzisz, że jest w nim dużo grzechu. Czemu więc Bóg nie uwalnia mnie od razu z grzechu? Czemu po spowiedzi jest ciągle tak samo? Drogi...