10 maja 2019r. w czasie Mszy św. o godzinie 16.00 w naszej parafii sakrament bierzmowania przyjęło 119 uczniów klas ósmych. Sakramentu udzielił młodzieży Ks. Biskup Adam Wodarczyk.

zobacz galerię

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów świętych. W tradycji Kościoła katolickiego przyjmuje się go w wieku kilkunastu lat, ponieważ człowiek jest wówczas wystarczający dojrzały, by podjąć się nowych wyzwań duchowych.

Celem bierzmowania jest przekazanie wierzącemu Ducha Świętego. Dzięki Niemu człowiek umacnia się w swojej wierze, potrafi ją uzasadniać, a kiedy trzeba – nawet bronić. Duch Święty zsyła liczne łaski, które pozwalają stawać się lepszym i bardziej godnym Bożego zaufania. Główną ideą tego sakramentu jest podtrzymanie wiary, umocnienie w niej i pragnienie dalszego rozwoju. O sakramencie bierzmowania dowiadujemy się z Pisma Świętego. W Dziejach Apostolskich (8, 17) opisane jest zdarzenie, kiedy apostołowie nakładali na wiernych dłonie i wzywali Ducha Świętego, prosząc go o zejście i wstąpienie w ludzi. Widzimy zatem, iż łaska ta była od zawsze uważana za niezwykle ważną, gdyż pozwala na rozwój duchowy i prawdziwe chrześcijańskie życie. Istotny jest fakt, iż do sakramentu bierzmowania przystępuje się nie tylko dobrowolnie, ale również świadomie. Mając kilkanaście lat, człowiek wie już, jakie ma oczekiwania wobec życia i siebie samego.