„Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, † nie wchodzi na drogę grzeszników” (Ps 1, 1-2)

„Nie dam rady wygrać z tym grzechem”, „jestem bezsilny wobec otaczającego mnie zła”, „pokusy są zbyt silne”, „sami grzesznicy dokoła” . Mamy czasem takie myśli. Szatan wygrywa kiedy przeceniamy Jego rolę. Warto w tym momencie skupić się na zwycięstwie Jezusa. To On przez śmierć i zmartwychwstanie dał komunikat wobec zła : pokonałem śmierć, grzech i szatana! Kolejny piątek Adwentu niech Ci przypomni o prawdzie płynącej z krzyża: Zło przegrywa, Bóg jest większy.