„Wysławiam Cię, Ojcze , Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

Jezus wypowiada powyższe słowa w dzisiejszej Ewangelii, zwracając się w Duchu Świętym do Boga. Wielu było królów i proroków, którzy chcieli ujrzeć to co ujrzeli uczniowie Chrystusa, ale nie widzieli. Bóg objawił światło Zbawienia najprostszym ludziom. Zastanówmy się jak my zachowalibyśmy się, gdyby dzisiaj objawił się Jezus na ziemi? Do kogo by poszedł? Jakbyśmy się zachowali, czy przyjęlibyśmy Chrystusa, jak uczniowie Pańscy, czy wręcz przeciwnie, zachowalibyśmy się jak faryzeusze, czy saduceusze? Błogosławieni, którzy uwierzyli w Syna Bożego.