Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? i Kto Ci dał tę władzę?” (Mt 21,23)

Podstęp, intryga, byleby uzyskać korzyść. To postawa arcykapłanów, którzy podpuszczają Jezusa. Do tego kalkulują, która odpowiedź będzie dla nich wygodniejsza. Warto się zapytać dziś własnego serca: jakie są moje intencje? Czy zawsze są czyste? A może coś podstępem chce wymusić? Pamiętaj, że Jezus widzi Twoje nawet najbardziej przebiegłe intrygi. Przed Nim nic nie ukryjesz. Jezu daj mi czyste serce! I proszę Cię – usuń z niego wszelki fałsz i podstęp!

Ks. Michał Przybylski