„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.” (Mt 7, 21. 24-27)

W Twoim sercu jest pragnienie domu. To tęsknota za bezpieczeństwem, oparciem, za domem w którym będzie miłość, zrozumienie czy akceptacja. Nie lękaj się tej tęsknoty. Niech Cię nie zniechęca widok domów, które runęły. Jezus nie opuści Cię w mozolnym budowaniu domu, któremu na imię życie. Nawet jeśli Twoje życie jest ruiną i nie masz sił na jego odbudowę .To Jezus – Mocna Skała wierzy w Ciebie! Odwagi!

Ks. Michał Przybylski