„Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy” Łk 5,20

Czasem pójście do spowiedzi wiele Cię kosztuje. Blokuje Cię wstyd, zwłaszcza wtedy kiedy dawno już nie byłeś w sakramencie pokuty. Święta to nieraz dla wielu moment krytyczny w pójściu do spowiedzi. Popatrz co Ci da spowiedź: czyste serce, pokój w Nim, siły do walki z grzechami oraz przede wszystkim dotknięcie Jezusa Miłosiernego. To On – Zmartwychwstały Jezus pragnie posłużyć się ustami kapłana i powiedzieć to samo co paralitykowi : „Odpuszczone są Ci twoje grzechy”.