Pamiętaj, na Kogo czekasz

Pierwszy poniedziałek Adwentu. Czy masz już postanowienie?… Własne, osobiste postanowienie, które pomoże Ci duchowo przygotować się na Święta Bożego Narodzenia. Jeśli nie, pomódl się do Ducha Świętego o najlepszy dla Ciebie pomysł. Później spisz tekst postanowienia na małej kartce. Na odwrocie napisz jeszcze: Dzieciątko Jezus. Postaraj się nosić kartkę zawsze przy sobie. Niech przypomina Ci, na Kogo czekasz.

https://www.gosc.pl/Adwent/Dzien-2